Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Ås IL

sesongen er avsluttet

Årets sommerposter er ute!

SAMTLIGE SOMMERPOSTER HENGER UTE FRA 2. APRIL TIL OG MED 1. OKTOBER.

FEM av vinterpostene ligger på eller like ved sommerens o-kart – og «gjentas her» for dem som ikke hang med i vinter. Øvrige vinterposter og en omfattende beskrivelse av og poster og gamle kart kan du finne på våre sider under http://turorientering.no/.

VINTERPOSTENE TAS INN 18. MAI.

For noen av de minste kan den vanlige turorienteringa bli i vanskeligste laget. To kart med egen løype for barnefamilier er lagt ut her på http://turorientering.no/.

Alle vinter-, sommer- og barnefamilieposter som ligger inne på o-kartet «Ås sentrum», blir distribuert til rutinerte traske-bein via Ås seniorsenter. 

Tema 1 Gamle kart:

Vinterpostene ble lagt på steder som kunne gjenfinnes på kart i Statenes kartverks historiske samling - scannet og lagt ut på http://kartverket.no/Kart/Historiske-kart.

Tema 2 Ås turlags stier i Ås:

På få år har Ås Turlag (lokallag av DNT Oslo og omland) blitt svært aktive på å merke stier i våre områder.  Vi følger noen av de nye stiene. Ås turlag vil gi ut egen brosjyre om stisystemet i Nordby i løpet av våren. https://as.dntoslo.no

Konvolutt med kart og nærmere beskrivelser kjøpes på de vanlige utsalgsstedene i Ås.

Registrering av poster
For å registrere poster du har vært på, kan du registrere klipp på nettet, eller fylle ut å sende inn klippekortet som fulgte med Tur-O konvolutten.  Dersom du ønsker å klippe på nettet vil du hele tiden få oversikt over dine poeng og hvor mange poeng du mangler for å få merke i de forskjellige valører. Registrer alle i ditt turfølge her: http://turorientering.no/bruker/ny
 

Merkekrav

Hver post gir 1 poeng.  Kravet til gjennomført turorientering er 35 poeng.  For barn under 15 år er kravet 30 poeng.
For personer over 80: 15 poeng, men natur-O-sti-postene (for de under 12 år) vil gjøre det enklere å få nok poeng.

Første gang du klarer kravet får du bronse-merket, 2. og 3. gang får du henholdsvis sølv- og gullmerket.  Ved 5., 10., 15., 20., 25., 30 og 35. gangs gjennomføring kan du få kjøpt flotte plaketter som markerer begivenheten (200 kr).

Hva er turorientering

Turorientering går ut på å finne oransj-hvite postflagg i terrenget ved hjelp av kart og kompass.  Du kan oppsøke postene når du vil.  Noter kontrollbokstav på posten.

Hver post gir 1 poeng.  Kravet til gjennomført turorientering er 35 poeng.  For barn under 15 år er kravet 30 poeng.
For personer over 80: 15 poeng.

Første gang du klarer kravet får du bronse-merket, 2. og 3. gang får du henholdsvis sølv- og gullmerke.  Ved 5., 10., 15., 20., 25., 30 og 35. gangs gjennom¬føring kan du få kjøpt flotte plaketter som markerer begivenheten (200 kr). 

Skulle du gå tom for poster i Ås, så ta turen over til naboen: http://turorientering.no/ksol/

Tur-O konvolutten: Papirbasert turorientering

I turO konvolutten ligger det en beskrivelse av poster (ofte med kulturhistorie) og kartutsnitt for å se hvor postene er. Før du går ut i skauen bør du tegne postene over fra kartutsnittene i informasjonsarket over til orienteringskart (orienteringskartene følger med i pakken).  Postene ligger midt inne i ringen (koordinater for å måle seg frem eller ta poster med GPS er oppgitt bak på arket eller her på nettsida).

På postflagga er påført en kontroll¬bokstav.  Denne skal du føre opp på kontrollkortet.  Når "sommer-kortet" kommer fører du bokstavene over på dette.  Da kan også familiemedlemmer kjøpe ekstra kort (kr 25 når vårpostene er i butikkene), men alle familiemedlemmene som har vært på postene får poeng for vinterpostene – sjøl om de bare har kjøpt én pose til jul!

Hvis du er et kameramenneske; ta gjerne bilder underveis – så tar vi en (digital) bildeframvisning på samlinga til høsten.

Tegnforklaring til orienteringskart:

Når du kjøper opplegget i butikken får du kart med påtrykket tegnforklaring. Hvis du laster ned noen av oppleggene her fra nettsida så kan tegnforklaringa være klippet bort i utsnittet. Se da her:
http://www.o-skolen.no/dokumenter/1270559268-NOF_KARTTEGN_NYBEGYNNERE_2010.pdf