Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Ås IL

sesongen er i gang

Årets sommerposter er ute!

SAMTLIGE SOMMERPOSTER HENGER UTE FRA 2. APRIL TIL OG MED 1. OKTOBER.

FEM av vinterpostene ligger på eller like ved sommerens o-kart – og «gjentas her» for dem som ikke hang med i vinter. Øvrige vinterposter og en omfattende beskrivelse av og poster og gamle kart kan du finne på våre sider under http://turorientering.no/.

VINTERPOSTENE TAS INN 18. MAI.

For noen av de minste kan den vanlige turorienteringa bli i vanskeligste laget. To kart med egen løype for barnefamilier er lagt ut her på http://turorientering.no/.

Alle vinter-, sommer- og barnefamilieposter som ligger inne på o-kartet «Ås sentrum», blir distribuert til rutinerte traske-bein via Ås seniorsenter. 

Tema 1 Gamle kart:

Vinterpostene ble lagt på steder som kunne gjenfinnes på kart i Statenes kartverks historiske samling - scannet og lagt ut på http://kartverket.no/Kart/Historiske-kart.

Tema 2 Ås turlags stier i Ås:

På få år har Ås Turlag (lokallag av DNT Oslo og omland) blitt svært aktive på å merke stier i våre områder.  Vi følger noen av de nye stiene. Ås turlag vil gi ut egen brosjyre om stisystemet i Nordby i løpet av våren. https://as.dntoslo.no

Konvolutt med kart og nærmere beskrivelser kjøpes på de vanlige utsalgsstedene i Ås.

Registrering av poster
For å registrere poster du har vært på, kan du registrere klipp på nettet, eller fylle ut å sende inn klippekortet som fulgte med Tur-O konvolutten.  Dersom du ønsker å klippe på nettet vil du hele tiden få oversikt over dine poeng og hvor mange poeng du mangler for å få merke i de forskjellige valører. Registrer alle i ditt turfølge her: http://turorientering.no/bruker/ny
 

Merkekrav

Hver post gir 1 poeng.  Kravet til gjennomført turorientering er 35 poeng.  For barn under 15 år er kravet 30 poeng.
For personer over 80: 15 poeng, men natur-O-sti-postene (for de under 12 år) vil gjøre det enklere å få nok poeng.

Første gang du klarer kravet får du bronse-merket, 2. og 3. gang får du henholdsvis sølv- og gullmerket.  Ved 5., 10., 15., 20., 25., 30 og 35. gangs gjennomføring kan du få kjøpt flotte plaketter som markerer begivenheten (200 kr).

Hva er turorientering

Turorientering går ut på å finne oransj-hvite postflagg i terrenget ved hjelp av kart og kompass.  Du kan oppsøke postene når du vil.  Noter kontrollbokstav på posten.

Hver post gir 1 poeng.  Kravet til gjennomført turorientering er 35 poeng.  For barn under 15 år er kravet 30 poeng.
For personer over 80: 15 poeng.

Første gang du klarer kravet får du bronse-merket, 2. og 3. gang får du henholdsvis sølv- og gullmerke.  Ved 5., 10., 15., 20., 25., 30 og 35. gangs gjennom¬føring kan du få kjøpt flotte plaketter som markerer begivenheten (200 kr). 

Skulle du gå tom for poster i Ås, så ta turen over til naboen: http://turorientering.no/ksol/

Tur-O konvolutten: Papirbasert turorientering

I turO konvolutten ligger det en beskrivelse av poster (ofte med kulturhistorie) og kartutsnitt for å se hvor postene er. Før du går ut i skauen bør du tegne postene over fra kartutsnittene i informasjonsarket over til orienteringskart (orienteringskartene følger med i pakken).  Postene ligger midt inne i ringen (koordinater for å måle seg frem eller ta poster med GPS er oppgitt bak på arket eller her på nettsida).

På postflagga er påført en kontroll¬bokstav.  Denne skal du føre opp på kontrollkortet.  Når "sommer-kortet" kommer fører du bokstavene over på dette.  Da kan også familiemedlemmer kjøpe ekstra kort (kr 25 når vårpostene er i butikkene), men alle familiemedlemmene som har vært på postene får poeng for vinterpostene – sjøl om de bare har kjøpt én pose til jul!

Hvis du er et kameramenneske; ta gjerne bilder underveis – så tar vi en (digital) bildeframvisning på samlinga til høsten.

Tegnforklaring til orienteringskart:

Når du kjøper opplegget i butikken får du kart med påtrykket tegnforklaring. Hvis du laster ned noen av oppleggene her fra nettsida så kan tegnforklaringa være klippet bort i utsnittet. Se da her:
http://www.o-skolen.no/dokumenter/1270559268-NOF_KARTTEGN_NYBEGYNNERE_2010.pdf