Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Fitjar IL

sesongen er i gang

STOLPEJAKT OG TURORIENTERING 2017  

Nytt gratis stolpejakt-kart kan hentast i stativ ved Spar i Larsenbygget eller ved Biblioteket i Kultur- og Idrettsbygget frå 11. mars. Heile turorienteringsposen kan kjøpast på MX-Sport, Videoen og hotellet frå 25. mars, og alle karta kan kjøpast/lastast ned frå http://turorientering.no/fitjar

Meir om turorientering finn du HER

TurO postane er på plass mellom ca 25.mars og 31.august.
Stolpajakt er på plass frå 11.mars og fram til neste sesong.

O-gruppa i Fitjar har hatt TurOrientering nesten kvart år sidan 1974. Frå 2007 har me kvart år også hatt TurO på nett. Registrer deg på nett idag, (er du brukar frå før brukar du helst den same), og kjøp TurO materiell i dei vanlege utsalga på Fitjar: MX-sport/Larsen, Videoen og Fitjar Fjordhotell, og frå denne nettsida frå "Palmelørdag". 
Posane kostar kr.200,- i butikk og inneheld det du treng. Du får kjøpt ekstra kort dersom det er fleire i familen som vil registrera kodar; borna vil helst ha kvar sitt.

Det er lagt ut  40 postar på Midtfjellet/Tveitafjellet, ved Øvrebygda Skule og Sælevik Skule, pluss 28 stolpar. Postkodane har 3 karakterar, merk at det er brukt både null og bokstaven O, samt talet 1 og bokstaven I. Alle kodane kan du registrera på denne sida.
Halvparten av postane ligg langs skogsvei, resten er plassert litt lenger ut i terrenget.

Stolpajakt vart eit nytt tilbod frå 2014 sesongen. 
I år har me 28 postar i Rossneset/Sentrum og Kalveid/Vestbøstad. Desse karta er gratis tilgjengelig frå utsalgsstadene, og kan etter kvart også lastast ned frå frå denne sida. Kodane kan registrerast på sida her som vanleg, men det kan og komma ei løysing med elektronisk registrering.

Det er forskjellig nivå på turane. Stolpajakt er den enklaste varianten og skal kunna gjennomførast med rullestol/barnevogn. Stolpajakt er eit lavterskeltilbod, og spesielt tilrettelagt for personar med handicap og familiar med små born.

FUNKSJONSHEMMA

Stolpajakt er godt eigna for funksjonshemma. Det er eigne merke-krav for denne gruppa.

Grøne turar; det er lagt ut postar for grøne turar frå Selevik skule og frå Øvrebygda skule. I tillegg er der postar i kvart område som er lagt litt lengre ut i terrenget.

Sykkelpostar; I Midtfjellet(5419 løypa) ligg halvparten av postane langs vei, og er difor lett tilgjengelige for deg på sykkel, sjølv om du kanskje må trø av for å lesa kodane.

 

Kulturminne; på nettsida her finn du informasjon om ein del kulturminne som du kan stansa ved på Stolpajakt-turane, td Kolerakyrkjegarden på Vestbøstad og Kongsbrunnen på Fitjar-garden.

Skriv gjerne turblogg etterkvart, så kan du seinare sjå attende på korleis turane og været har vore.

Forslag til nye grupper eller andre meldingar kan sendast oskalevik@gmail.com.

Fitjar IL og Ogruppa sine nettsider: http://fitjaril.no/

Karttegn for nybegynnar:
http://www.o-skolen.no/dokumenter/1270559268-NOF_KARTTEGN_NYBEGYNNERE_2010.pdf

Du treng ikkje vera medlem i Ogruppa for å delta på TurO, men viss du vil støtta oss og arbeidet vårt for unge, så kan du også løysa støttemedlemskap via lenka på denne sida, eller ved å ta kontakt med oss.

Minner også om lokale Oløp kvar onsdag heile sesongen, der kan du delta, også uten registrering.