Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Liers Stolpejakt

sesongen er avsluttet

Stolpejakten

Grønne Turer
Tur-orientering for funksjonshemmede

Gratis!

Trimutvalget i Lerbygda O-lagkan ønske velkommen til enkel turorientering i nærmiljøet i Lier.
Dette er lette turer som har grønn fargekode - det vil si at turene går langs gangveier i bebyggelse eller like i nærheten av bebyggelse.
Turene med i alt 40 poster er tilgjengelige med både rullestolog barnevogn.
Postene er stolper med o-lagets merge og en egen kode. Postene er merket Stolpejakten 2017

Egen konvolutt.
Materiell i egen konvolutt med tre o-kart, startkort, instruksjonsfolder m.m. kan hentes på Servicetorget i Rådhuset og hos Lier Friskvårdssentral i Fosshagen Ressurssenter.

Tre områder
Å år går tur-o rundene på tre steder:

  • Eikenga
  • Rundt Hvalsdammen ved Årkvisla
  • Eiksetra på og rundt Martinsløkka

Kartene er i målestokk 1:4.000 eller 1:5.000. 

Premier
Det er premier å oppnå hvis en besøker mange nok poster.
Det er to typer premier:

  • A Merker. Kravene er:
  1. Gullmerket, 30 poster av 40 mulige
  2. Sølvmerket, 20 poster av 40 mulige
  3. Bronsemerket, 10 poster av 40 mulige
  • B "Større" premier som trkkes blant de som sender inn startkort eller bruker turorientering.no/liergronneturer til å registrere besøkte poster.

Send inn startkortet til adressen som står på startkortet: Lier-trimmen, Sognaveien 5, 3404 Lier.

Hyggekveld
- og avslutningen på tur-o-sesongen blir søndag 19. november klokken 16 på Tranby Menighetshus.
Hyggekvelden er åpen for alle.
Salg av kaffe- og kaker. Vi har Vipps.

Her blir det også delt ut diplomer til de yngste som har vært med på Lier-Trimmen, de som har vært med to ganger, klart kravet til gullmerket tre ganger m.m. Bronseplaketter kan kjøpes. Vi deler ut sølv-, gull-, 20 års-, 25 års-, 30 års-plaketter osv.

Lier-Quiz eller O-bingo. Trekning av valgfrie premier som bok, kompass, tur-o pakke e.l. blant de som sender inn startkortet.

Også Ukas Kulturminnepost har hyggekveld 19. november. Velkommen!

Ukas Kulturminneposter
For 10. gang gis det tilbud om Ukas Kulturminneposter gjennom sommerhalvåret. Det er Lier kommunes kulturkontor og Lierbygda O-lag som arrangerer Ukas Kulturminnepost. Dette er et lavterskel-tilbud hvor du går til utvalgte turmål som kulturminne, utsiktspunkte, gammel setervoll osv.

Du behøver ikke startkort eller lignende for å ta Ukas Kulturminnepost. Fysisk er posten en hvit postkasse og oppe i denne ligger en bok hvor du skriver navn, adresse / telefonnummer. Etter sesongen er du med på trekningen av minst 5 flotte premier.

Ukas Kulturminnepost starter også lørdag 22. april ved Rådhusplassen med tur langs Drammensbanen mot Reistad.

Turmålene kunngjøres i egen folder, hver uke i Lierposten, på www.lierbygda.no og på kommunens internettside www.lieropplevelser.no.

Kontakttelefon
Kontakttelefon for Lier-trimmen er 32 85 24 25 eller mobil 45 44 65 73.
E-post: arneask43@gmail.com

Ring oss eller send e-post om feil ved postene e.l.