Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Oppdal ( arr. SPK Freidig)

sesongen er avsluttet

FREIDIGS TURORIENTERING OPPDAL 2017

Velkommen til Freidigs Turorientering på Oppdal! I år gjennomfører vi vår 50. sesong i Trondheim, men det er vår debut i Oppdalsterreng. Freidig arrangerer Norges største O-løp, O-festivalen, på Oppdal i sommer (23.06-25.06.17). Vi ønsker å slå et slag for «verdens vakreste idrett» i et av Norges vakreste naturområder.

Dersom du ønsker en rask innføring i lesing av O-kart og opplæring i orienteringsteknikk, anbefaler vi nettstedet http://nof-orientering.org/.   

OMRÅDER / KART OG POSTER

Turorientering gir muligheter til å ferdes skog og mark uten å være bundet av veier, stier og skilting. En aktivitet for alle uansett alder og fysisk form! På kartet Gjevilvasshytta er det 30 poster, og på kartene Ålma, Kåsen og Skytebanen er det 40 poster. Postene 1-10, 21-30 og 61-70 er også definert som «grønne turer», det vil si at de egner seg for nybegynnere, er barnevennlige, og ikke spesielt fysisk utfordrende.

Postene er merket med oransje og hvite plastflagg. Alle poster er trykt på kartene. Postbeskrivelsen står på kontrollkortet. Postflaggene blir enten hengt opp direkte på postdetaljen (i senter av sirkelen) eller i umiddelbar nærhet slik at de er godt synlig fra detaljen. Poster ved stup og skrenter er alltid plassert ved foten av disse. Vi har gitt postene poengverdi etter en skala fra 1 til 6, der o-teknisk vanskelighetsgrad og fysisk innsats for å komme til posten er vurdert.

Starten på årets turorientering på Oppdal er satt til søndag 25. juni, etter at O-festivalen er avsluttet.  Postene står ute t.o.m. 13. oktober. Oppdateringer gis på nettsiden http://freidig.idrett.no/o/turo/. Start- og sluttdatoer er også angitt på kontrollkortet.

Husk: Underveis skal vi vise hensyn til naturen - vi skal bruke den slik at ingen skal kunne se at vi har vært der.

POSTBESKRIVELSER

SKRENT Et lite stup med bart berg. Høyden kan variere fra 0,5 til ca. 2 meter.

FREM-SPRING En liten rygg i skrånen­de terreng, markeres med en utover-slyng på høyde-kurven.

SØKK Et lite innsynk i en skråning, markeres med en innover-slyng på høydekurven.

RUIN Alt fra forfalne hytter/buer til noen mosegrodde steiner som forteller at her er det noe som er menneskeskapt.

MYR Et område med fuktig bunn. Det kan være vanskelig å skille myr fra grasslette. Myrer kan være åpne eller bevokste.

LYSNING En lysning er et åpent område i skogen, gjerne ei grasslette eller bare et område uten trær. Grensen kan ofte være uklar.

HØYDE-PUNKT En liten, men markert forhøy­ning i terrenget i forhold til om­rådet rundt.

DRÅG/ SADEL En liten dal - et langstrakt søkk / dråg mellom en kolle og skråningen på kollens overside.

STEIN Steiner som står på o-kart er vanligvis høyere enn 0,8 m., men mindre steiner kan likevel bli tatt med

KOLLE Et høydepunkt som er så markert og høyt at det har fått minst én høydekurve på kartet.

GROP En liten, markert og gravd (karttegn V) eller naturlig (U), fordypning i terrenget.

N, Ø,S, V, NV osv. Forkortelser for himmel-retningene NORD, ØST, SØR, VEST, NORDVEST osv.

For kartsymboler, se kartet Gjevilvasshytta, eller http://nof-orientering.org/.   


KONTROLLKORT OG KODER 
En postkode består av tre bokstaver. Koden skal skrives på kontrollkortet, som bevis på at du har vært på posten. Et tips er å legge igjen kontrollkortet hjemme og noterer post nummer og koder, eller ta bilde med mobilen.
           

Vi oppfordrer alle til å registrere postbesøk på nettet. http://turorientering.no/freidig. Der må du først melde deg som ny bruker (hvis du ikke har registrert deg hos en annen turo arrangør tidligere), og så kan du legge inn postkoder etter hvert som du har besøkt nye poster. Der kan du også se hvem som har besøkt de samme postene som du selv har funnet. I 2016 var Freidig nr. 5 på Norges-rankingen!


MERKER

Ønsker du merke, kan du kjøpe det, Send kortet i utfylt stand (eller referer til nettregistrering) til

Freidigs Turorientering v/ Rune M. Holt, An-Magritts vei 10, 7021 Trondheim,

seinest 1. november.

Betal 50 kroner til Freidigs bankkonto (4240 61 80322), og noter på kontrollkortet beløp og når betaling har skjedd. Angi også på nettbankens meldingsfelt hva betalingen gjelder.   

Kravene til merkets valører er:          

Bronsemerket            min.  50 poeng

Sølvmerket                min. 100 poeng

Gullmerket                min. 180 poeng

For deltakere som ved årets slutt er under 12 år (født 2006 eller seinere), er poengkravet halvert, og denne aldersgruppen kan også få tilsendt diplom. Merk at poengkravet også er halvert for deltakere eldre enn 70 år, altså født i 1947 eller tidligere.

Ekstra kart kan bestilles direkte på e-post turo@freidig.idrett.no (kr. 30,- pr. kart + evt. porto). Alle kart og poster er dessuten tilgjengelige i pdf format (25 – 75 kroner pr. kart; betaling med kredittkort) som turer fra http://turorientering.no/freidig.

 
TILBAKEMELDING
 
Freidigs o-avdeling vil svært gjerne høre din mening om årets arrangement. Dette kan enten gjøres med en kommentar på kontrollkortet eller i turbloggen. Meldinger om feil, kommentarer, etterlysing av mistet kort, o.l. kan også sendes til vår e-post-adresse: turo@freidig.idrett.no.  Meldinger som vi synes er viktige for andre tur-O-deltakere vil bli lagt ut som nyheter på våre nettsider. Turopplevelser og erfaringen kan også deles med andre via turbloggen på http://turorientering.no/oppdal.

Orientering er også konkurranseidrett. Oppsøk gjerne hjemmesida til den største o-klubben nord for Dovre: http://freidig.idrett.no/o. Du er hjertelig velkommen til O-idretten!