Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

OL Toten-Troll (Østre Toten)

sesongen er i gang

Toten-trimmen 2018 er i gang!

Nå er vi i gang med den 46. sesongen med turorientering på Toten.

Tur-o-konvoluttene kan kjøpes på Toten Libris, Toresen Sport, Staff & Sønner, Skreia Sport og Spill, Peter Aas Tekstil & Sko og Torsætra. Tur-o-konvolutten koster fortsatt 250 kr, ekstra kontrollkort koster 10 kr.

I år fortsetter vi med totalt 70 poster, fordelt på kartene Stenberg, Engsmarka øst, Langsætra, Herva, Laupen og Flyplassen. På de 3 første kartene er det lagt 5 lett tilgjengelige poster. Postene på Stenberg og i Engsmarka øst er lett tilgjengelige og derfor også egnet for familier.

Nytt tilbud i år er at vi plasserer ut 10 ekstra poster, 5 poster i Hveemsåsen fra 1/7 og 5 poster på Fanganhøgda fra 1/8. Dette er mer krevende o-poster. Opplegget blir tilgjengelig på turorientering.no og kan bare lastes ned her, for 25 kr per kart. Registrering skjer også på turorientering.no. Disse ekstra postene vil ikke påvirke kravet til merker og plaketter.

I tur-o-konvoluttene er det også et oversiktskart som viser hvor områdene er, med veier til naturlige utgangspunkt for turene, og en tegnforklaring, som av plasshensyn er utelatt på kartene.

Det er også i år mulighet til å kjøpe enkeltkart på nett - med inntegnete tur-o-poster. Dette kan være aktuelt dersom en ikke vil ha hele opplegget, men bare er interessert i postene på enkelte områder.

På de fleste kartene er det én post der det henger et infoark med opplysninger om kulturminner, geografi eller natur. Dette håper vi vil interessere mange.

Dersom du kommer over poster/utstyr som er skadet, fjernet eller flyttet, setter vi pris på om det blir gitt tilbakemelding til den ansvarlige for postene på det aktuelle kartet, slik at vi kan få rettet feilen.

Mer informasjon finner du via menyen til venstre. Det kan være lurt å følge med på Turbloggen. Der legges det ut info om problemer en kan støte på underveis - og annen nyttig informasjon. Bruk gjerne turbloggen til å fortelle om fine turer, gjerne med bilder – og om gjenglemte ting du måtte finne!

Det kan kvitteres for at postene er funnet ved å klippe i kortet – eller ved å registrere ”klippene” her på nettsida turorientering.no. Skriv da kodene ned på kontrollkortet – og skriv dette inn på nettet etter endt tur. Ev. kontrollkort leveres/sendes til Ola Brox, Tallsletta 4, 2848 SKREIA når sesongen er over – og helst før 10. oktober. De som benytter registrering på nett, trenger ikke i tillegg å sende inn kortene. Selv om du ikke skulle klare kravet til gullmerke, er det lurt å registrere seg – enten på nett eller ved å levere kortet. Husk at også oppnådde krav til bronsemerke og sølvmerke vil telle med for å få plaketter. Se under Merker og plaketter på hjemmesiden til OL Toten-Troll.

På hyggekvelden til høsten blir det trekning av premier blant de frammøtte som har oppfylt kravet til gullmerke. Og det blir egen trekning blant deltakere under 12 år som har klart kravet til bronsemerke.

 

OL Toten-Troll sin hjemmeside www.toten-troll.no

Her finner du info som ikke står her på turorientering.no. Først og fremst noe om Merker og plaketter, Historikk om Toten-trimmen, noe Statistikk og en Adelskalender.

 

Stolpejakten

I år har vi stolper i Lensbygda-, Nordlia-, Kolbu-, Lena-, Kapp- og Skreia-området, i alt 110 stolper. Disse står ute hele sommersesongen. Dette er enda en mulighet til å ta seg fram ved hjelp av kart, og er et fint supplement til Toten-trimmen. Egen kartbrosjyre skal være lagt i alle postkasser og på utvalgte steder i kommunen.

 

Hilsen Trimkomiteen i OL Toten-Troll