Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Ås IL

sesongen er avsluttet

Turorientering 2020 

Norges orienterinsgsforbunds anbefalinger (i forbindelse med korona-situasjonen) … «NOF anbefaler at klubbene iverksetter og opprettholder sine tilbud knyttet til egenorganisert aktivitet, med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte. Tur-orientering; Klubbene fortsetter tilrettelegging og annonsering av aktiviteter som er basert på egenorganisert utøvelse. Tur-orientering kan utøves alene eller som familieaktivitet. Full tekst fra NOF, kan finnes her (link lagt inn 22.03.20).

Turorienteringa i Ås anbefaler: Gå turorientering aleine eller sammen med de du for øvrig har daglig kontakt med. Hold rimelig avstand til andre du møter på din vei. Diskusjoner om bommer osv. skjer utenom nærkontakt og peking på felles kart. Glede ved å finne posten skjer uten koz og klemz. 
 
Dersom myndighetene kommer med ytterligere regler eller begrensninger angående denne type utendørs-aktiviteter – må disse følges! Vi vil i så fall forsøke å varsle deltagere pr e-post. 

Enkeltkart for årets turorientering kan kjøpes og lastes ned fra "turer" på menyen, enkelte er også gratis. Den beste kartkvaliteten får man likevel ved å kjøpe TurO konvolutten hos en av bokhandlerne i Ås (Ås Libris i Ås Kvartal, og Boksmia på NMBU Campus)

Tema for årets turorientering i Ås -Geologi

I 1986 var tur-o-sjefen på studietur til Nordøsterdal med 25 studenter. Tynset kommune spanderte busstur med guide for å gjøre studentene kjent i kommunen. Bussjåføren så ut som en «ekte tynseting»: lang i kroppen, krum rygg og ditto snyteskaft, lange armer og tilsvarende bein (hoftefeste omtrent mellom skulderbladene). Hele figuren var trolig en genetisk tilpasning til sparkstøtting. Som en ekte nordøsterdøl virket det som han heller ikke sa noe hver uke… Men tausheten tok slutt da guiden ikke møtte opp – og bussen måtte reise uten. Da snakket sjåføren på innpust og utpust om bresjøavsetninger, såttå-er, kildehorisonter, dødisgroper, sparagmitter og og og, mens armene pekte til høyre og venstre og knapt var nær rattet. I en krevende sving rakk jeg å spørre fyren: «Har du kjørt buss for Steinar Skjeseth?»  Det hadde han – tre ganger! 
 
Professor Skjeseth på NLH var berømt som foreleser og folkeopplyser. Der Steinar hadde vært ble det geologiforeninger og «steingærne» folk over det ganske land.  I Ås/Follo fikk vi Follo geologiforening:
 
Men tradisjonen på Ås med geologiformidlere langt ut over det vanlige, med evner til å legge fram tørr vitenskap på en saftig måte, fortsatte med folk som blant annet Rolf Sørensen, Johan Petter Nystuen og Michael Heim. I år har tur-orienterer Michael tatt utfordringen og bidratt sterkt til årets turorientering. Som skautrasker kan det være en fordel å vite litt om hva man går på, og Tur-Orienteringskonvolutten inneholder i år masse informasjon om geologi i nærmiljøet. 

Hva er turorientering

Turorientering går ut på å finne oransj-hvite postflagg i terrenget ved hjelp av kart og kompass.  Du kan oppsøke postene når du vil, og i hvilken rekkefølge du vil. 

Forberedelser

I turO konvolutten ligger det en beskrivelse av poster med utgangspunkt i geologi og kartutsnitt for å se hvor postene er. Tegn postene over på kartene som følger med, pakk sekken og gå ut i skogen. Postene ligger midt inne i ringen (koordinater for å måle seg frem eller ta poster med GPS er oppgitt bak på arket og her på nettsida). Turene kan også lastes ned fra denne sida (se turer på venstre meny), men da med lite tilleggsinformasjon om kultur.

Ute i skogen

På postflagga er påført en kontroll-bokstav.  Denne skal du føre opp på kontrollkortet (kjøp flere kort hvis flere i familien vil sende inn), eller registrer på nettet.  Dersom du ønsker å klippe på nettet vil du hele tiden få oversikt over dine poeng og hvor mange poeng du mangler for å få merke i de forskjellige valører. Registrer alle i ditt turfølge her: http://turorientering.no/bruker/ny

Greier du merket?

  • Hver post gir 1 poeng.  Kravet til gjennomført turorientering er 35 poeng. 
  • For barn under 15 år er kravet 30 poeng, men på turene i venstremeny som er merket familieturer, er et noen ekstra poster som bare de under 12 år kan registrere slik at det er enklere å få nok poeng. Disse postene kan bare registreres på nettet. 
  • For personer over 80: 15 poeng.


Første gang du klarer kravet får du bronse-merket, 2. og 3. gang får du henholdsvis sølv- og gullmerket.  Ved 5., 10., 15., 20., 25., 30 og 35. gangs gjennomføring kan du få kjøpt flotte plaketter som markerer begivenheten (200 kr).

Andre tilbud

Så lenge korona-situasjonen gir restriksjoner på treninger, vil det ikke være organiserte treninger i regi orienteringsgruppa i Ås. men vi kommer til å legge ut ulike opplegg som er åpne for alle. Se på appen UsynligO.no, og føl med på orienteringsgruppas Facebook side (Orientering i Ås).  

Del opplevelsene dine

Hvis du er et kameramenneske; ta gjerne bilder underveis – så tar vi en (digital) bildeframvisning på samlinga til høsten.

Del gjerne tur-oplevelsene med andre på tur O-bloggen

Tegnforklaring til orienteringskart:

På alle orienteringskart er det påtrykket tegnforklaring. Hvis du laster ned noen av oppleggene her fra nettsida så kan tegnforklaringa være klippet bort i utsnittet. Se da her:
http://www.o-skolen.no/dokumenter/1270559268-NOF_KARTTEGN_NYBEGYNNERE_2010.pdf

Vil du finne flere poster?

Ta turen over til naboen: http://turorientering.no/ksol/