Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

GPS kordinater

Jeg er ikke så stiv i GPS kordinater og hvordan de virker – det hadde vært fint å få vite hvilken posisjonsformat det brukes. Slet litt med å finne A – og la inn koordinatene på det eneste som funket – og ble sendt opp en skråning 150 lenger bort og øst for kyststien… så den var ikke riktig.

Vintertur-O i Ås!

Vintertur-O postene er i salg

Postene og tilhørende kulturminner beskrives med gamle kart, men finnes ved turkart Ås. Her er en prøvesmak

Kart 1 (1799): Kvadratmilkart (Johan H. Ramm & Hans Lemmich Juell)
«Faale Pollen» er ikke lenger en fjord på denne tiden; eller rettere; del av fjord- og sjøsystemet «Foli» – «den bortgjemte» – av Vik holdt som utgangspunktet for navnet «Follo», den gamle stor-
gården Fåle og Fuglesang (Folginsund) på Frognsida. På sitt største antar man at Fåle nordover omfattet det meste av Oppegårdplatået mellom Gjersjøen og Fjorden. I sør var Pollen grense. Da er det litt pussig at Askehaugåsen sønnafor kalles «Faale Fjeldene». Pollevannet var nok større på denne tiden – men det får være måte på! Nesset og en husmannsplass nordenfor (Fålehaugen, Kjerkeløkka eller Renna) er påført. Breivoll, som trolig oppsto som «Grind» eller «Turduløysa» («den ugjødslede») på 1300-tallet og er dokumentert fra 1630, mangler på kartet. På tross av over-
befolkning påstås Breivoll å ha vært ubebodd 1760 – 1840. Daldragene mellom Breivollåsen og Strandengkollen er usedvanlig dramatisk skildret. Vi styrer oss inn mot post a i Skorva-bukta ved hjelp av øyene Tuskjær og Flatskjær i fjorden. «Skorva» er navnet på denne teigen av Nedre Kjærnes. Rygh forklarer tilsvarende navn på gårder på Vestlandet: ««Skorv»: nøgen, noget ujevn eller stenrig Bergflade / tør ujevn Bergflade med Lyng eller Dvergbirk, eller med «Skarv»: nøgen Klippe». Navnet brukes her om sumpområdet og jordet ned mot bukta, men navnet kan opprinnelig ha vist til bergområdene ovenfor posten.

Vintertur-O i Ås!

Vintertur-O postene er i salg

Postene beskrives med gamle kart, og finnes ved turkart Ås. Her er en prøvesmak