Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Kjekstadmarka på tvers

Kjekstadmarka på tvers

For 70-80 år siden etablerte Drammen og Oppland Turistforening (nå DNT Drammen og omegn) et blåstinett i Kjekstadmarka, men nettet ble ikke vedlikeholdt. Det har ikke lykkes å finne noen dokumentasjon av det gamle stinettet, men noen få gamle blåmerker finnes fortsatt. Da Asker Turlag ble stiftet i 2007, satte laget på sitt program å etablere et merket stinett på ny. 13. mai 2010 ble selve ryggraden i nettet åpnet av ca. 100 deltakere som vandret de 14 km fra Heggedal til Lier stasjon.

Fra Heggedal går stien i jevn stigning opp til Breimåsan og passerer like under Kjekstadmarkas høyeste punkt Breimåseåsen 361 moh. Her tar det av blåsti sørover til utfartsstedet Blåfjellhytta og Svartvannsåsen. Fra Breimåseåsen går det utfor ned til DNThytta Småvannsbu. 200 m nord for hytta har Turlaget satt opp kopi av koiene som kølabrennerne brukte for mer enn 200 år siden.

Stien går videre vestover ned til Nordre Småvann og opp forbi Torsbråtan, husmannsplass og skogsarbeiderkoie under storgården Kjekstad. Her krysser et gammelt veifar mellom Dikemark og Røyken. Stien følger så høydedraget som skiller Asker og Røyken, og den går langs vakre myrer før den kommer ut på Vikervollåsen hvor setra Vikervollen lå like ved. Fra åsen går det bratt utfor til elva som opprinnelig het Hegga, men nå kalles Sagelva på dette stykket. Den danner grensa mellom Røyken og Lier. Fra bru over elva går stien opp til tuftene etter setra til gården Lille Reistad og ut til hytta Klunken med utsikt helt mot Skrim. Ruta følger så gammel hestevei nedover med flott utsikt over Lierbygda og fram til Lier st. På 7 min. bringer toget oss derfra til Asker, og vi kan se Kjekstadmarka fra innsiden!

 

Turer i nærheten av kulturminnet