Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Slåttebråtan

Slåttebråtan

På Slåttebråtan er det flere tufter i tillegg til hytta som står der. Både de og steingjerdet i nordøstkanten av vollen kan tyde på lang tids bruk av denne husmannsplassen. Den hørte til gården Østre Eriksrud og kan ha en fortid som seter langt tilbake i tiden. Navnet tyder på at den senere var ubebodd, men at det var eng som ble slått.

Vi vet ikke når den ble tatt i bruk som husmannsplass. Slåttebråtan finnes verken på kart eller i folketelling fra 1825. Fra 1858 bodde Hans Jakob Andersen der som husmann med kona Anne Andersdatter og datteren Karoline. I 1875 hadde de ei ku og ei kvige og de dyrket havre og poteter. Tømmermann Hans Nilsen kjøpte Slåttebråtan i 1895. Han var en av søskenflokken fra Strømmeshagan som befolket flere plasser i og omkring østlige del av Kjekstadmarka. Han bodde tidligere i Gubbeløkka og flyttet så opp i skogen til en litt større plass med kona Olava Hansdatter og deres ni barn. Gleden varte ikke lenge. I 1897 døde Olava og ikke lenge etter brant huset på Slåttebråtan ned. I 1900 hadde Hans havnet på Helgerud i Lier som enkemann sammen med sønnene Hans 15 år og Kristian 14 år som var jordbruksarbeidere. Der var også bror av Hans, Anton Nilsen som kom dit fra Eikestubben. Hans utvandret senere til Amerika.

Hans solgte Slåttebråtan til den yngste av brødrene sine fra Strømmeshagan, Elias Nilsen, tømmermann og dyktig felespiller. Han bygde huset som fortsatt står og bodde der til 1917 da han og familien flyttet til Eriksrudbråtan. 

Slåttebråtan ble siden solgt til Dikemark sykehus. I mange år ble Slåttebråtan brukt av foreninger på Dikemark og ansatte på sykehuset til overnatting og sosial aktivitet. Ikke minst ble hytta brukt flittig i påsken. I en periode fra slutten av 1950-tallet hadde orienteringsgruppa i Asker Skiklubb årlige sesongavslutninger her med o-løp og fest. Senere ble det årlige mesterskap i melkespannkasting på Slåttebråtan.

Utarbeidet av Jan Martin Larsen 2015

Turer i nærheten av kulturminnet