Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Solli, Asker eller Lier

ASKELADDEN 2015, post 2M

Solli - i Asker eller Lier?

Den gamle veien til Solli gikk langs Sollibekken litt vest for dagens bilvei. Ingen

vogn kunne kjøre der, men den var brei nok til en slede. Du kan fortsatt følge

gamleveien. Der dro et stort følge oppover mot gården tidlig om morgenen 14.

oktober 1665. Det var tvist om hvem som eide Solli, toller Morten Lauritsøn på

Sand i Hurum eller Mikkel Nilssøn d.y. på Huseby i Lier. Begge var store godseiere.

Nå skulle retten avgjøre saken på stedet. I spissen red futen i Aker fogderi, Frants

Berntsøn, sorenskriver Lars Boyesøn og bygdelensmann i Asker, Tore Kristoffersøn

Berg. Så fulgte hele tolv rettsmedlemmer, alle askerbønder. Tolv medlemmer ble

bare brukt i de alvorligste sakene. Sakens parter og vitner var innkalt. I tillegg tok

nok noen skuelystne både fra Lier og Asker veien til Solli denne høstdagen.

I rettsreferatet fra Solli kan vi lese hva vitnene visste om gårdens historie de siste

hundre år. 80 år gamle Tore Olsøn ved Asdølsaga, født på Valstad i Sylling, fortalte

at bøndene på Fusdal, Bondi og Bleiker hadde leid Solli til seter av Nesøygodset

som eide gården. Flere bekreftet det. Men midt på 1580-tallet måtte Askerbøndene

flytte. Mikkel Nilssøn d.e., fut og stor godseier, hadde nettopp flyttet inn på

storgården Huseby. Han trengte en seter og fikk leie Solli.

Astrid Rasmusdotter vitnet at svogeren hennes, Jon Halvorsøn, hadde leid Solli av

Nesøygodset for å etablere seg med gårdsbruk der. Det var mindre enn 40 år siden.

Da kom Husebyfolket med sine krøtter som åt opp alt han hadde sådd. Derfor «dro

hand derfra och ville ikke boe paa Soli meer.»

Mikkel Nilssøn d.y. kunne ikke føre fram andre vitneprov enn at Huseby hadde hatt

seter på Solli i mer enn 40 år. Flere vitner sa at Huseby hadde betalt seterleie i

denne tida. Huseby kunne bare få eiendomsrett hvis de i god tro hadde brukt gården

som sin i over 40 år og ikke bare setret der. Vitneutsagnene viste at det hadde de

ikke. Morten Lauritsøn ble tilkjent eiendomsretten fordi han hadde overtatt Rustan

og Solli fra tidligere eier Nesøygodset ved makeskifte i 1660.

Retten tok ikke stilling til om Solli skulle høre til Asker eller Lier. I tingboka heter

det at Solli ligger i skogen mellom Asker og Lier. Først ved en dom 6. oktober 1669

avgjorde lagmann Petter Hegenfeldt at gården skulle ligge i Asker sogn og tinglag.

Det rettsreferatet er desverre gått tapt. Men dersom dommen i 1665 hadde knyttet

Solli til Huseby i Lier, hadde Solli blitt liggende i Lier, og Sandungen ville dannet

kommune- og fylkesgrense.

Utarbeidet av Jan Martin Larsen 2

Turer i nærheten av kulturminnet

Askeladden (Asker) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2021.