Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Stinaløkka og Henriksplass

ASKELADDEN 2015

Stinaløkka og Henriksplass

Tuften etter Stinaløkka ligger godt synlig midt på det store, åpne beiteområdet sørøst

for sykehusbygningene på Dikemark.

Stinaløkka har antakelig navn etter Stina Persdatter født ca. 1820 i Stavenes sogn i

Värmland. Hun kom til Bøsetra på Lierskogen på 1850-tallet sammen med mannen

sin, Magnus Olsen. Våren 1860 flyttet de og barna Olivia og Erik til Torsbråtan i

Kjekstadmarka. I 1862 så en sønn til dagens lys der. Han fikk navnet Carl Johan

etter den svensk-norske kongen! Selv om Torsbråtan ligger i Røyken, gikk ungene

på Solberg skole som lå nærmere enn skolen ved Røyken kirke. Etter Magnus og

Stina blir Torsbråtan også kalt Svenskeplassen. Men hvilken Tor som ga navn til

stedet, vet vi ikke.

Magnus døde på Torsbråtan 6. februar 1867 etter å ha ligget syk med feber i 8 dager.

I folketellinga for 1875 finner vi Stina på plassen ved Dikemark sammen med

sønnen Carl Johan og en voksen datter Lida fra et tidligere forhold. De livnærte seg

ved å spinne, veve og strikke. Hun ble godt kjent av kundene i omegnen, og det var

nok de som kalte boplassen Stinaløkka. Senere drev Stina sin virksomhet i Nygård

på Gamle Drammensvei i Asker

sammen med sin eldre søster, Kari

Persdatter. Hun var også enke og

hadde tidligere holdt til i Bærum. I

utkanten av beiteområdet, nordøst for

Stinaløkka ligger også en tuft. Den

kalles Henriksplass. Vi har vi ingen

opplysninger om hvem som bodde der.

Det kan ha vært husmannsfolk eller

arbeidere ved Dikemark Jernverk.

Utarbeidet av

Turer i nærheten av kulturminnet

Askeladden (Asker) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2020.