Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Semsvann

turer er åpne

Semsvannet landskapsvernområde ligger i Asker kommune i Akershus fylke. Området ble vernet den 2. oktober 1992.[1] Det omfatter et areal på 4 792 dekar rundt Semsvannet, som er den største innsjøen i Asker. Området er Askers tusenårssted.

Landskapsvernområdet ble opprettet for «å bevare det egenartede og vakre kulturlandskapet rundt Semsvannet med de geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer som er med på å gi området dets særpreg».[2] Begrunnelsen for vernevedtaket lyder som følger:

Området har stor betydning for friluftslivet, og er en av Askers største utfartssteder. Vannet har en rekke fiskeslag, og det drives oppdrett av ørret i anlegget ved Sem. Det bratte jordbrukslandskapet med store beiteområder, består av gårder som Tveiter, Store Berg og Sem, husmannsplasser som Kølabonn, Mobråtan, Svensrud, Tømmervika, Tangen og Hajem som ble frikjøpt i 1935.

 

kilde: wikipedia

Turer i området