Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Naturreservat og landskapsvern

En av årets Høstjakta-poster ligger innenfor Oppsjømyrene naturreservat ved Drengsrud. Området har kalkrik grunn og variert vegetasjon med flere sjeldne arter. En plankebro tar deg tørt over myra.
Ved Hvalstad og Semsvann ligger det flere poster innenfor Semsvannet landskapsvernområde. Landskapsvernet ble opprettet for å bevare det egenartede og vakre kulturlandskapet rundt Semsvannet med de geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer som er med på å gi området dets særpreg. Ved Semsvann er det også mange store eiketrær. Hule eiker er en prioritert naturtype som skal tas vare på. En eik regnes som hul hvis den er mer enn 200cm i omkrets tilsvarende 63cm i diameter. (Kilde nina.no)
Årets kart for Høstjakta i Askeladden turorientering finner du under turpakker

God tur-o-helg!