Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

Husk at postene på Spira ved Konglungen tas inn etter 15. august.

Husk at postene på Spira ved Konglungen tas inn etter 15. august. Flere av postene ligger innenfor Løkeneshalvøya Naturreservat der det bl.a. er registrert 12 rødlistede sopparter. Som et “føre var” tiltak ble vi derfor enige med Asker kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken om å avslutte årets sommersesong på Spira 15. august

100000 registrerte klipp!

En fantastisk milepæl er nådd for Askeladden turorientering: Torsdag 2. juli, ca kl 21:00, passerte vi 100000 registrerte klipp på turorientering.no/asker

Dette året har vært helt fantastisk for turorientering i hele Norge. Men sesongen er ikke over enda, lykke til med postjakten videre!

Alle sommerposter er ute

Alle sommerpostene er nå satt ut, Askeladden Turorientering byr på flotte tur-o-muligheter i Bømarka, Vestmarka (Vestlia og Tveiter), Kjekstadmarka (Blåfjell og Dikemark), Vardåsen samt langs kysten (Grønnlia, Spira og Arnestad).
Kartene gir deg mulighet til å besøke populære turmål som Asdølsjuvet, Blåfjell og Svartvannsåsen (Asker svar på Besseggen), Gupu og Tveitersetra ved Semsvann, Vardåsen, Kyststien, og Sandungen som kan friste med teltplasser og badevann.
Husk å vise hensyn, også til nyplantet skog i hogstfelt. Og husk å lukke porten etter deg der det går dyr på beite.

Bømarka på plass

Endelig kan vi fortelle at resten av postene i Bømarka er på plass! Bømarka byr som vanlig på mye flott skogsterreng.
NB! 13 av postene på Bømarka-kartet er felles med Liertrimmen (Lier O-lag), På disse postene henger det 2 flagg, det er forskjellige koder på de to flaggene. Alle postene til Liertrimmen er på plass.
Parkeringsplassen på Kraft (https://goo.gl/maps/qFhDBhAGGPu9Qg9w7) er enkleste utgangspunkt for de sørlige postene.

Klar for langtur i skogen?

Alle postene på Bømarka-kartet er ute og venter på besøk.
På baksiden av turkartet Vestmarka er det tekster skrevet av Askeladd-general Jan Martin Larsen om noen av stedene du kan finne på kartet:
Moldkastet, rett ved askeladdpost 9C, er en plass under Nedre Søndre Sørsdal. Steingjerder omgir den gamle innmarka. Vi vet bare om en husmann på Moldkastet, Nils Berntsen fra Kraftenga, som bodde der fra 1855. Moldkastet ble brukt av skogsarbeidere fram til 1950-åra. Ordet kast kan bety samling av noe. Her må det være en samling av jord midt i grunnlendt skogsmark.

Haukelia, ved post 7D, var antakelig en selvstendig gård som ble liggende øde etter svartedauden. På begynnelsen av 1700-tallet var den bosatt igjen, men nå underlagt Nedre Søndre Sørsdal. I 1843 kjøpte Tosten Syversen gården med 40 dekar innmark og beiterett i skogen for to kuer og fire sauer. Jorda ble dyrket til 1940-tallet. Det har bodd folk flere steder ved gården Haukelia.

Plassen Steinbrukollen, syd for Haukelia, med tre hustufter og rydningsrøyser rett over stupet mot Lierdalen finnes på kart fra 1825 og 1890. Østenfor ligger Kubbeløkka der det også er spor etter hus og jorder. Simensløkka har rydningsrøyser, men ingen hustuft.

150 m oppover stien mot Moldkastet fra den øvre delen av Haukelijordet, nord for 9D, ligger et navneberg på høyre side. På det fine svaberget har mange hogd inn navnene sine.

Oppsalseter, syd for 6E (liunger sier Oksalseter) ble brukt av Oppsalgårdenes åtte bruk. Tufter etter seterhus finnes både nord og lenger sør på den 600 m lange setervollen som nå for en stor del er skogbevokst. Svensken Andreas Nilsson med familie bodde på søndre del av setra fra 1880-tallet og drev jorda. Etter ham kalles den Svenskeløkka, som ligger nordøst for 4A. På den nordre delen var det seterdrift til omkring 1910.

Bøsetra, syd for vinterpost 9H, hadde en gang 50 dekar åker og eng. En mengde rydningsrøyser viser det. Det kan ha vært gårdsbosetting der før Svartedauden, men ble i alle fall seter for Bø og kanskje flere gårder siden. Fra omkring 1700 bodde folk fast på Bøsetra. I 1865 hadde husmannen Bernt Larsen 1 hest, 4 kuer og 3 sauer, mer enn mange småbrukere. Martin Jensen Hauger fra Asker kjøpte Bøsetra i 1927 og gjerdet inn hele innmarka. Ståltråden kan du fortsatt følge. Han rev den gamle bebyggelsen og satte opp hytte og sommerfjøs lengst øst på innmarka.

Liertrimmen har poster ved Dikemark

NB: I nærheten av post 2M og 5K ved Dikemark ligger det også poster fra Liertrimmen. Hvis man ikke er oppmerksom er det lett å besøke feil post.
Les mer om Liertrimmen her – https://turorientering.no/lier/turer/2020/rod-tur-ved-dikemark/
ps: Hvis noen savner et kompass i nærheten av 5K er det funnet av en Lier-trimmer…
ps 2: hvis årets utfordring er å ta alle poster i Asker kommune har Liertrimmen også poster på Lahellholmen i Asker

Respekter private hager

Vi har fått en melding fra Hallenskog ved Blåfjell. Tur-o-folk har gått gjennom gjennom hager i området. Det er ikke mange gjerder der, men det er tydelig hvor hagene er. Private hager skal selvfølgelig respekteres, de er (som regel) merket med olivengrønt på kartene. Les mer om kart-tegn på http://www.orientering.no/om-idretten/finne-fram/

orienteringsesongen starter opp!

Orienteringsløperne kan endelig begynne å konkurrere igjen. Torsdag arrangerte orienteringsgruppa sommersesongens første ABC-løp fra parkeringsplassen på Dikemark. En av postene var ved Askeladden post 3H.
Har du lyst å prøve deg? Løypene med vanskelighetsgrad A,B,C og N blir liggende ute til og med 16. mai, og kart kan lastes ned fra https://eventor.orientering.no/Events/Show/12977 (under Dokument til høyre på siden)

God tur-o-helg fra oss i Askeladden!
Foto: Dag Otter Johansen