Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Blåfjell

turen stengte 4. okt

Blåfjell har et fantastisk fint landskap med mye svaberg og flotte utsiktspunkt mot marka og Oslofjorden. Deler av denne marka er vernet som naturreservat.

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en typisk barblandingsskog i regionen. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Området har innslag av gammel barskog, bekkekløfter og rasmark. Det er en målsetting å beholde naturverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til idretts- og friluftslivsformål.

kilde: lovdata

Kjekstadmarka er den sørlige fortsettelsen av Vestmarka. Kjekstadmarka avgrenses av Lierdalen i vest, Røyken og Spikkestadbanen i sør og Asker i øst. Høyeste punkt er Brennåsen (361 moh.). DNT har en ubetjent hytte, Småvannsbu, ca. 2,5 km fra Dikemark

Kilde: wikipedia

Området turen går i

Siste anmeldelser av turen

5 stjerner
Viderekommende. Fin tur

Skrevet av Erik Wiborg

Fin tur i høyden, en del søk og vandring utenfor løyper. Fuktig område, en del myr så bør ha gode tur-støvler.

5 stjerner
Kom deg ut

Skrevet av Hans-Ingar Sætra

Kjempefint i Blåfjellområdet nå. Lite snø. Det er bare å komme seg ut.

Les alle anmeldelser →