Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Tveiter

turen stengte 4. des

30. November: Vinterpostene er klare for besøk, men disse kan ikke registreres før 2021-sesongen er aktivert.

4. oktober: Sommersesongen er over!

God tur!

Tveiter, Tveter, er gnr. 19 i Asker, Holtsmarks vei 5. Opprinnelig navn er Þveitar, som enten kan bety et utskilt stykke jord eller eng mellom bergknauser. Det siste er en god beskrivelse av innmarka til Tveiter.

Gjennom gården fører oldtidsveien mellom Asker og Sylling. På gården er det funnet en klebersteinsgryte fra yngre jernalder. I Gupuelva hadde gården både kvern (registrert 1690) og sag (registrert 1618). Saga ble nedlagt i første halvdel av 1600-tallet, men satt opp igjen i 1795 og drevet frem til omkring 1900.

Husmannsplassene under Tveiter ligger i Semsvannet landskapsvernområde i Asker kommune i Akershus. Verneområdet ble opprettet i 1992 for å bevare det egenartede og vakre kulturlandskapet rundt Semsvannet. Semsvannet er Askers tusenårssted, og området er en av Askers største utfartssteder. Vannet har en rekke fiskeslag, og det drives oppdrett av ørret i anlegget ved Sem. Det er et bratt jordbrukslandskap der gårdene Tveiter, Store Berg og Sem har store beiteområder. På turen går du forbi husmannsplassene Kølabonn, Mobråtan, Svensrud, Tømmervika, Tangen og Hajem.

Folketellingen i 1801 lister opp tre plasser under Tveiter - riktignok uten navn - men det må være plassene Svensrud, Kullebund og Mobråten. På Mobråtan ble filmen Mormor og de åtte ungene i skogen (1979) spilt inn. Anne-Cath. Vestly, som skrev boken med samme navn (1958), spilte selv hovedrollen som mormor.

Gupu er et serveringssted og en gård (gnr. 78/5) i Vestmarka, Bærum kommune, nord for Semsvannet. Gupu var leilendingsgård med ca. 6000 mål skog og ca. 120 mål innmark, som tidligere lå under Sem i Asker. Gupu ble i 1738 kjøpt av Vøyen i vestre Bærum. I 1932 avgjorde Høyesterett at Gupu skulle ligge under Vøyen i Bærum og ikke under Sem i Asker. På Gupu er det funnet en tynnbladet flintøks.

Gupu er et av de eldste serveringsstedene i Vestmarka.

Kilde: https://lokalhistoriewiki.no/ 

Området turen går i

Siste anmeldelser av turen

Ingen anmeldelser for Tveiter enda.