Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Vardåsen

turen stengte 4. des

30. November: Vinterpostene er klare for besøk, men disse kan ikke registreres før 2021-sesongen er aktivert.

4. oktober: Sommersesongen er over!

Vardåsen er en ås i Asker kommune i Akershus, om lag 2,5 kilometer sørvest for Asker sentrum. Berggrunnen på stedet er drammensgranitt, en lokal variant av den magmatiske dypbergarten granitt. Åsens høyeste punkt ligger på 349 meter over havet, slik at åsen er om lag like høy som Skaugumsåsen som ligger mot nord på den andre siden av kommunesenteret. Disse to åsene dominerer landskapet i Askerbygda. Sør for toppen ligger et platå på om lag 300 moh, med den lille myrsjøen Vardetjern.

Toppen på Vardåsen var utstyrt med en vete, også kalt vedvarde eller ildvarde, som ga åsen navn. Veten på åsen var del av et varslingssystem som gikk opp langs Viken, og som har røtter tilbake til jernalderen. Dette varslingssystemet skulle advare folk mot angrep. Fra midten av 900-tallet skulle det også mobilisere leidangen, og fra 1600-tallet det norske forsvaret. Skogen på Vardåsen brant i 1730 og igjen i 1779. Etter den siste av disse brannene ble veten flyttet til Skaugumsåsen, som hadde bedre tilgang til ved til veten. Den siste store skogbrannen på åsen startet lørdag 25. juli 1859.

kilde: wikipedia

I tillegg til å være et flott tur og utsiktsområde er Vardåsenplatået et svært interessant geologisk område.

Den høyeste delen av Vardåsen består av Drammensgranitt. Dette er en vulkansk bergart som ble dannet i permtiden for 290-250 millioner år siden. I denne perioden strømmet lava opp fra jordens indre og her størknet den før den nådde overflaten. Denne granitten kalles derfor dypbergart. I løpet av de mer enn 250 millioner år som har gått siden permtiden har lagene over dypbergarten tæret bort, og den harde granitten står igjen. Under istidene har is og vann formet landskapet. På toppen av Vardåsen finner vi jettegryter som er gravd ut av smeltevann fra isen som kunne være flere tusen meter tykk. Like sør for platået ser vi også sigdbrudd og skuringsstriper som viser isens bevegelse. I områdene der Borgen og Drengsrudgårdene ligger består bergartene av kalkstein og leiskifer fra enda eldre tid; kambriosilurtiden for ca 500 millioner år siden. Disse bergartene gir et spesielt godt jordsmonn.

kilde: lokalhistoriewiki.no 

Området turen går i

Siste anmeldelser av turen

Ingen anmeldelser for Vardåsen enda.