Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Austevoll idrettslag

sesongen er avsluttet

Austevoll Idrettsklubb vart stifta som Idrettslaget Huftar 28.07.1967.

Det var Friidrett som stifta klubben, og nokre år seinare kom fotballgruppa inn.
Desse to gruppene drifta klubben i mange år, og så kom dei andre gruppene inn etter kvart.
Klubben driv aktivitet i dei greinene som for tida er aktuelle, samt at klubben arrangerer ulike lavterskel fritidssyslar som gjerne er open for personar som ikkje er medlem og.
Klubben har vore oppteken av å kunne tilby faste treningstider og stadar for trening og at utøvarane etter kvart kan konkurrere mot andre.