Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Rusasetvatnet Kaffegruggen

Den første neddemminga kom for å drenere dyrkingsområdet omkring. Det er ukjent når den første demningen ble laget, men vannet kan ha vært brukt til gjeddeoppdrett i 1535. I 1871 ga det vann til Dalebakken Mølle. Under den tyske okkupasjonen ble vannet gjort til drikkevannskilde for store deler av Ørlands befolkning. Vannet fikk eget gårds- og bruksnummer. Rusasetvatnet er ikke lenger drikkevannskilde, men er restaurert/rehabilitert til et flott friluftsområde hvor det er tilrettelagt med stier for gående og handicappede. Mange infotavler med historisk innhold er satt opp langs turstien/veien, som denne tavla ved rasteplassen Kaffegruggen. Dette var en badeplass i Rusasetvatnet. Etter at man hadde badet ei lita stund, var vannet så grumsete at det liknet på kaffegrugge.

Turer i nærheten av kulturminnet