Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Austråtlunden landskapsvernområde

turer er åpne

Austråtlunden ligger i Ørland kommune, ikke langt fra Austråtborgen.

Austråtlunden er et landskapsvernområde med særegent skoglandskap, tilrettelagt med gangstier. Du kan også ferdes her med rullestol.

Austråttlunden har et rikt og spesielt plante- og dyreliv. Klima og beliggenhet har, sammen med kulturpåvirkning, skapt dette helt spesielle området. Elg og rådyr finnes i Lunden. Fuglelivet er rikt; 74 arter er observert. Verdens nordligste viltvoksende eik står her i Austråttlunden.

Austråttlunden landskapsvernområde er et landskapsvernområde på 715 dekar. Området ble opprettet i 1975, og omfatter to områder: hagen ved Austråttborgen, og selve Austråttlunden. Lunden er et skogområde med spor av landskapstyper fra det opprinnelige Ørland, før åkerbruket ble dominerende. Lunden har også en historie som jaktområde og herregårdspark for Austråttborgen.

Den gamle og markerte Austråtteika, som ligger sentralt i et stikryss i området, ble fredet allerede i 1933 som Austråt naturminne.

I tillegg til Austråttborgen ligger Austråttgården, Austrått fort og Austrått golfklubb i umiddelbar nærhet til lunden.

Turer i området