Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Blankheia-Søtvikmarka

turer er åpne

Område fra Vardeheia og Kammen i nord, og mot Stallvika, Søtvikvatnet, Blankheia og Damtjønna i sør.  Lengst øst i området ligger gapahuken "Olavsbu" med storslått utsikt både sør og vestover.  Her er det muligheter for grilling i oppmurt steinbålplass. Et svært mye besøkt turmål i Bjugn kommune både sommer og vinter. 

Det er parkeringsplass ved skianlegget på Litj-Gjølga, som kan være et fint utgangspunkt for turene i området, både sommer og vinter. Parkering koster kr. 50,-(går til Skigruppa for ordning av parkeringsplass og løyper), eller man kan parkere ved Kongsvoll ved Eidsvatnet.

Området byr på skogvokste lier, med berg og myrer som slynger seg opp mot Vardeheia, hvor du har kjempefin utsikt over store deler av området rundt deg.  Det er merket sti fra skianlegget ved Litj-Gjølga og til Olavsbu, samt at skiløypetraséen er tegnet inn på kartet helt ned til Damtjønna.

I nordkant av området, fra Kammatjønna og vestover, er Murudalen regulert som naturreservat pga sin bestand av kystgranskog. 

Området er en markert bekkedal som vender mot sørvest. Det er stort innslag av kalkgranskog av ulik utforming, samt småbregnegranskog i området. På sørsida av bekken er det mye fattig sumpgranskog. Området er en relativt intakt bekkedal med naturlig avgrensing og innehar elementer av boreal regskog. Området har rik lavflora, særlig knyttet til de store løvtrærne. Forekomsten av rikskog er uvanlig god. Stormfelling er trolig en viktig dymanisk faktor i området.
Det er særdeles viktig å bevare dette området, og ødeleggelse eller bruk av vegetasjon i området må ikke forekomme. Denne delen har en vel mest igjen for å besøke i barmarksesongen.

Ved Søtvikvatnet og Blankheia er det svært kupert terreng med bratte skrenter og stup. Rundt disse er det er svært interessant terreng med fine, lune steder hvor det er gode muligheter til en rastepause.

 

Turer i området