Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Fagerenget -Olden

turer er åpne

Område mellom Lysøysundet og veien til Olden. Fagerenget skole i vestre kant og Skammingen/Olden i østre kant.

Området byr på svært variert terreng med mye fjell/berg i den nordlige delen av kartet, tett skogbevokst og uveissomt terreng i midten, og med flatere, skogvokst og interessant terreng i den sørlige delen.

I de våte områdene i midtre del kan du høre tranesang utover våren, og ellers er det mange dyr og fugler som ferdes i området.

Ta hensyn til dyre- og fuglelivet i området, og unngå og gå på dyrkamarka i vekstsesongen.

Kart utgitt av Bjugn IL 2012. Målestokk 1: 10 000. Ekvidistanse 5 m.

 

Turer i området