Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Rusasetvatnet

turer er åpne

Rusasetvatnet er en kunstig innsjø 14 meter over havet like ved gården Rusaset i Ørland kommune.

Vatnet har tilsig fra høydene i øst, og drenerer mot sørvest via Stamselva til Balsneselva, som har utløp i Hovsfjæra dyrefredningsområde.

Rusasetvatnet huser til tider usedvanlig store mengder og stort artsmangfold av fugl. Våtmarksfuglene har et tydelig mønstertrekk mellom de andre våtmarkene i Ørland; Litjvatnet i Agdenes og Rusasetvatnet. Derfor er Rusasetvatnet en viktig brikke i hele Ørland og regionens våtmarkssystem.

Vatnet har vært med i et reguleringsplanarbeide som hadde som formål å sette i verk Norges største restaureringsprosjekt for våtmarksområder, hvor 250 dekar sump og myr er omdannet til vann. Dette er første gang i Norge at man har dratt i gang et så stort rehabiliteringsprosjekt i våtmark. Det er kommet tilbake mange fugler på de nye øyene i Rusasetvatnet. Rusasetvatnet ble offisielt åpnet høsten 2017.

Turer i området