Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Sandnes- Vallersund

turer er åpne

Flott og interessant terreng i et lite område mellom Sandnesvågen og Vasøya-Vallersund Gård-Valsøya. Vallersund oppvekstsenter i vestre kant av området og Nesavarden mot øst. Vallersund går ligger like nord for kartområdet.

Området er lite, men med svært variert landskap. Her er det veier og stier som snor seg inn i terrenget fra flere kanter. En flott gruset sti går fra Vallersund oppvekstsenter og over mot Vallersund Gård. Nesten fremme ved Vallersund Gård, tar det av en sti som snor seg oppover til den ender på Nessavarden. Et turmål med Fredsengelsen på toppen..

Mellom skogvokste berg og knauser ligger det flere områder med dyrka mark. Pass på at du ikke går på dyrkamarka i vekstsesongen. Det er fullt mulig å gå langs kanten eller bruke de mange stiene som finns i området.

Går du stiene og veiene, finner du mange idylliske feriesteder med små feriehus.

Kart i målestokk 1: 5000 , ekvidistanse 5 m utgitt av Bjugn IL i år 2004.

 

Turer i området