Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Yrjar lysløypa

turer er åpne

Avgrenset område rundt Yrjarhytta i Ørland kommune. Ligger i sørvestre del av kartet Yrjarheim-Kalvåhaugan.

Kartet utgitt i år 2000 av  IL Yrjar. Målestokk 1: 12500 Det vil si 1 cm på kartet er 125 m i terrenget. Ekvidistanse 5 m(5 m høydeforskjell mellom hver høydekote, brunstrek)

Området er preget av variert landskap med mange myrer, mange fjellknauser, tildels høye og bratte. Rundt omkring og tvers gjennom området er det mange veier og stier, hvorav lysløypa er den mest markante. Lysløypa er godt drenert og har en bra jevn overflate som gjør at den også kan være egnet til å trille med seg barnevogn rundt runden.

I østre del av området ligger Guriannastua.

Gode parkeringsmuligheter ved Yrjarhytta.

Turer i området