Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Austråtlunden HC 2020

turen stengte 31. des

Austråtlunden ligger i Ørland kommune, ikke langt fra Austråtborgen. Se
oversiktskart på turen for å finne frem om du er ukjent. "Austråtlunden
handicap 2020"er ei løype som er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.
Funksjonsfriske oppfordres også til å bruke løypa, og den er spesielt egnet til
barna som kan gå/løpe rundt løypa og oppdage turmål med korte
mellomrom. Her er det heller ikke noe til hinder for at du kan ta turen om du
må ha med mindre barn i barnevogn. Det er 10 poster plassert langs den
lange stirunden i Austråtlunden. Alle postene er plassert slik at man skal nå
dem selv om man sitter i rullestol. Dessverre er kartet dårlig over området og
stien, men vi håper du finner frem ved å orientere etter stikryss og
postbeskrivelsene. Uansett er postene plassert slik at de skal være greit
synlige. Postene er små runde merker, ca. 8 cm i diameter, med påskrift
GRØNN TUR og med postnr og kode. Postplata er skrudd fast på stolper,
benker og annet som står langs stien i lunden. Av smittevernhensyn er postene plassert slik at du kan lese av koden uten å berøre posten. Uansett hvordan du ferdes
rundt stirunden, vil du få en flott opplevelse av naturen. Austråttlunden har et
rikt og spesielt plante- og dyreliv. Klima og beliggenhet har, sammen med
kulturpåvirkning, skapt dette helt spesielle området. Elg og rådyr finnes i
Lunden. Fuglelivet er rikt; 74 arter er observert. Verdens nordligste
viltvoksende eik står i Austråttlunden. Austråttlunden landskapsvernområde
er et landskapsvernområde på 715 dekar. Området ble opprettet i 1975, og
omfatter to områder: hagen ved Austråttborgen, og selve Austråttlunden.
Lunden er et skogområde med spor av landskapstyper fra det opprinnelige
Ørland, før åkerbruket ble dominerende. Lunden har også en historie som
jaktområde og herregårdspark for Austråttborgen. Den gamle og markerte
Austråtteika, som ligger sentralt i et stikryss i området, ble fredet allerede i
1933 som Austråt naturminne. Langs stien er det plassert 20 infotavler der
du kan lese om dyre-, fugle- og planteliv i lunden,samt historiske
opplysninger. Tar du alle 10 postene i Austråtlunden får du som
funksjonshemmet 10 klipp og kan dermed være halvveis til bronsemerke.
Merkekrav for funksjonshemmede er: Gull 40 poster, sølv 30 poster, bronse
20 poster.  Ønsker alle, store og små en flott tur i Austråtlunden.

Området turen går i

Kulturminner i nærheten

Siste anmeldelser av turen

Ingen anmeldelser for Austråtlunden HC 2020 enda.