Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Hegvikmarka vest rød 2020

turen stengte 16. nov

Tur/poster i variert terreng i vestre del av området Hegvikmarka med Småliklumpen-Rotbaktjønna-opp mot Damvatnet-Høybakken og ned mot dyrkamarka og bebyggelsen nord for Eidsvatnet. Mye viltert fjell- og skogterreng over mye av området. Slakt fjellterreng med bergknauser, myrer og skogbevokst terreng mot sørvest. Inne i terrenget, på kryss og tvers er det mange skogsveien og stier som gjør det rimelig lett å ta seg fram og ikke minst og finne fram. Følger du stier, veier og myrer kommer du ganske nært de fleste postene. Skiløypa fra Kongsvoll til Vardeheia går gjennom terrenget, og den er godt synlig. 

Det er mange poster i området. Det blir ingen lange strekk, men en del av postene er lagt opp slik at det er lurt å foreta noen veivalg, om du vil ta enkle, sikre valg, eller mer krevende, rett på valg. Vil du ha litt større utfordring og vanskelighetsgrad, er det bare å gå på tvers av ledelinjene. I fortsettelsen av kartets nordøstre del kommer du fort inn på en del av årets skiposter. De ligger langs skiløypa opp mot Olavsbu, så det kan være en god idé å besøke dem hvis man går turen mot Olavsbu. For å komme til postområdet kan det være lurt å parkere enten ved Hegvik kirke, kaiområdet i Høybakken eller ved Kongsvoll forsamlingshus ved Eidsvatnet.  Sjekk oversiktskart under turen på nettet for å se hvor løypekartet starter. Det er en fin gapahuk på Småliklumpen. Der er det verdt å legge turen innom. Fin sti fører dit. I gapahuken er det oppslag med historiske opplysninger om området. Beveger du deg stille i området, er det muligheter for å oppdage både elg,hjort og rådyr, eller du kan bare stoppe opp og lytte til fuglesangen i den tette skogen. Fra postene i nordvestre del kan du nyte utsikten mot Brekkvatnet og Solemsvatnet.  Løypa/postene inngår i den ordinære tur-o pakken for 2020 sammen med poster på Liaheia-Granlia rød 2020 og Rusaset østre rød 2020. Ønsker du å ta flere/alle løypene/postene, lønner det seg å kjøpe hele Ordinær tur-o pakken kr. 250,-, eller alle våre løyper 2020 for kr. 300,-.

Området turen går i

Kulturminner i nærheten

Siste anmeldelser av turen

Ingen anmeldelser for Hegvikmarka vest rød 2020 enda.