Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Liaheia Granlia rød 2020 ordinær

turen stengte 16. nov

Tur/poster i variert terreng på kart over området på nordsiden av Svartvatnet og Gjølgavatnet. Strekker seg fra Indre Rauhammartjønn i vest til Gjølgavatnet i øst.  Målestokk 1: 10 000. Ekvidistanse 5 m. Terrenget er delvis krevende med en del høydeforskjeller mellom postene. Det er fullt mulig å begynne med de enkle postene og finne de mer krevende postene når du har blitt dus med kart og terreng. Kjempefin utsikt fra Rauhammarheia, post 3 og Liaheia fra postene oppe på heia. Fra post 17 har du fin oversikt over Sørbotn og Teksdalsvatnet.  På Liaheia er det også flere varder, hvorav noen er satt opp tidlig på forrige århundre. Fra Liaheia kan du også se nordøstover over vannet til Almfjellet hvor det er flere bergmalerier fra Veidetida. Videre er det også noen bergmalerier ved vannkanten øst for post 13. Her stuper berget rett i vannet, og det er ikke å anbefale å gå langs stein/vannkanten. Bergmaleriene her er dessuten vanskelig å få øye på. Fra området like ved post 13 går det en merket sti nordover, over Merrakleiva. Her ble det fraktet tømmer og materialer til/fra et sagbruk ved Dammen mellom Gjølgavatnet og Teksdalsvatnet tidlig på 1900-tallet. Stien er i dag mest egnet til å gå, og du kan ta deg ned til demningen hvor det er bru over til Teksdalsmarka. Du har også mulighet til å gå helt rundt til Bjønnstokken og bergmaleriene i Almfjellet, men dette blir en lengre tur.

Løypa/postene inngår i ordinær tur-o pakken og hvis du ønsker å ta alle postene/løypene, lønner det seg å kjøpe tur-o pakken, Ordinær 2020 eller Alle turer 2020. I deler av Liaheia Granlia-kartet er det satt opp sauegjerde. Det anmodes om å bruke overganger og grinder for å komme gjennom. Mellom post 4 og 5 er det Passeringspunkt like nordøst for post 4. Videre er det to passeringspunkter mellom post 18 og 19, samt grind like sør for post 7 ned mot Gammelgården. Det anmodes om å bruke parkeringsplass ved Svartvatnet, og gå mest mulig i terrenget, ikke fra veisystemet ved gården, i uke 20 og 21, da det foregår lamming i området rundt gården ved Gjølgavatnet og innover mot Gammelgården. Se ca kartområde på turbloggen.

Området turen går i

Kulturminner i nærheten

Siste anmeldelser av turen

Ingen anmeldelser for Liaheia Granlia rød 2020 ordinær enda.