Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Eidsvollinger som har bodd i jordkoier?

Det er i alle fall spor etter mennesker som har bebodd jordkoier i området rett nord for Raudtjernet på kartet Benkemyra. Flere steder i Gullverket var det fram til midten av 1800-tallet bosetninger av innflyttere fra sannsynligvis Nes-Aurskog og (usikkert) også folk av finneslekt. Fram til rundt 1850 var det lovlig å slå seg til i almenningen og skaffe seg boplass der. På nordsiden av Raudtjernet ble det bygd 3 jordkoier, en i en jordbakke ned mot en myr ca 400 m nord for tjernet. En annen plass lå på flata ca 150 m syd for den første og den tredje lå i bakken omtrent nede ved myra. En fjerde plass skal ha vært ca 150 m lenger vest og 200 m nord for midten av tjernet. De nordligste stedene var sannsynligvis de som ble kalt Raukjennbråtan og de som lå i bratte bakken var antakelig de som ble kalt Raukjennbakken.


Sommeren 1860 kom Aasmund O Vinje på sin ferd gjennom Eidsvoll. På vei mot Odalen passerte han forbi ved Raudtjernet og var bortom beboerne der. Etter sin lange ferd skrev Vinje sin kjente bok «Ferdaminni fraa sumaren 1860» og der har han også skrevet om sitt møte med beboerne ved Raudtjernet. Det var altså bosetning i disse jordkoiene så sent som i 1860, kanskje også noe lenger.

Turer i nærheten av kulturminnet

Eidsvoll OL har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2019.