Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Hulveier og stier

Hulveier kan du finne i våre nærområder. Hulveier er gamle veier som har fått sin forsenkede u-form fra erosjon og lang tids ferdsel av folk og hester. Slike veier har vært i bruk over et langt tidsrom, og alder kan ofte ikke dateres nøyaktig.

Ved Eidsvoll kirke er det bevart en gammel hulvei som ble brukt langt inn i det forrige århundre (kirkebakken ned mot kulturtunet).

Det kan finnes hulveier også på våre kart, f eks på vestsiden av Tærudåsen, ut mot brua over E 6 ved Statsrådskjæringa.

Prøv å finne denne. Du kan blant annet sjekke kart på www.kulturminnesok.no.

Hogst og kjøring med skogsmaskiner utgjør en stadig trussel for disse gamle vegene.

 

På Bergermoen- og Sessvollmoenkartene er det et «nettverk» av eldre stier og veger. Flere av stiene er dessverre blitt ødelagt i forbindelse med Dagmar-stormen jula 2011 og som følge av oppryddingsarbeidene etter.


Vegene i området har bakgrunn fra tidligere tiders skogsdrift, kullbrenning og militær aktivitet i området. Den såkalte Dalslinna var en gang en hestejernbane mellom Berger Bruk og Dal stasjon.


Områdene ved Bergermoen og Sessvollmoen har over lang tid vært øvingsområder for Forsvaret. Mange steder finnes derfor spor av militær aktivitet.

Turer i nærheten av kulturminnet

Eidsvoll OL har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2019.