Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Istidslandskap og naturperler

Bergermoen-Sessvollområdet er et unikt landskap som forteller svært mye historie om nedsmeltingen av innlandsisen etter siste istid for 10 000 år siden. Dette istidslandskapet kan du i dag oppleve spor etter i flere verneområder rundt Gardermoen.

Aurmoen landskapsvernområde ligger innenfor kartene Sessvollmoen og Bergermoen, omtrentlig sør for og mellom Nordmokorset og Gardermobanen, og på nordsiden av Rv 176.  Sørmotjernet og Flatnertjernet ligger her. Her er det flyvesanddyner, dødisgroper og grytehullsjøer og spylerenner. Myra nord for Sørmotjernet peker seg ut som den mest verneverdige. Verneområdet har et rikt plante- og dyreliv. Norges giftigste plante – selsnepe – finnes her.

Og så finner du 15 av årets turorienteringsposter her!

Mere info finner du på http://www.dirnat.no/kart/naturbase.

Turer i nærheten av kulturminnet

Eidsvoll OL har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2019.