Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Kismul - Kalandseid stasjon

Kalandseid stasjon.  Start S1
Kalandseid stasjon var høgste punktet på Osbanen, 75 moh. Et knutepunkt for forbindelse til Fana, Hauglandsdalen og hele østsiden av Kalandsvatn. I tillegg til stasjonsbygningen var det landhandel, poståpneri og innmålingsted for melk som daglig ble sendt med toget til Bergen. På dette punktet gjorde banen en krapp sving sørvestfra mot sør i en 100 meter lang kurve med 50 m radius. Det fortelles at for å hindre at togsettet satt seg fast i skinnene, ble plattformen plassert ut mot et rett sidespor sørfra slik du ser på bildet. Tog mot Nesttun måtte derfor bakke ut igjen på hovedsporet og ta fart for å komme gjennom svingen. Så oppdaget de at det likevel ikke var problem å starte toget i svingen, så en ny plattform ble satt opp ut mot hovedkurven. Bildet viser Kalandseid stasjon sett fra sør med sidesporet rett fram mot perrongen. Det gule huset du idag ser midt på den åpne plassen der du parkerer, kan være identisk med det opphavelige godshuset på stasjonsområdet.                                                                                                                                     
 Kilde: Geocache
 

Turer i nærheten av kulturminnet

Fana IL (Bergen) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2021.