Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Øvsttun, Herr Branntårn

Herr Branntårn

Øvsttun basseng ble bygget i 1968. Det har bare sporadisk vært inne i drikkevannsforsyningen de siste par 10-årene.  Vann- og avløpsetaten opprettholder Øvsttun basseng i vannforsyningen som del av beredskap, ikke minst som en brannvannreserve.

Selv om Øvsttun basseng ligger på en høyde i forhold til bebyggelsen i området, var det flere hus som måtte ha eget trykkøkningsanlegg (hydroforanlegg) for å oppnå tilstrekkelig trykk da bassenget var i daglig bruk. Drikkevannet til området leveres nå i normalforsyningssituasjon fra Sædalen vannbehandlingsanlegg.

De siste åra har elever, lærere, foreldre og studenter fra HiB  beskjært trær, laget rammeverk til gapahuk, laget bord og gruset plassen ved bassenget. Området er mye brukt av skoleklasser, barnehager og barn på fritiden. Elever ved Ulsmåg skole bruker plassen mye i sin uteskoleundervisning, men også for lærere fra andre land hvordan vi i Norge bruker uteområder i undervisning.

Turer i nærheten av kulturminnet

Fana IL (Bergen) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2019.