Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Kismul

turer stengte 16. okt

KISMUL: Terrenget skråner jevnt oppover og sørover fra Kalandsvatn, og strekker seg mellom Os-veien – E39 i øst og Svartavatn i vest. Lysehornet på 405 moh er en dominerende topp i sør, og et fint turmål, med god sti helt opp. Vesle Lysehorn er vendepunkt for en tursti som Kaland IL har merket opp fra Kalandseid. Midt i terrenget ligger også Kismul skyte- og friluftsenter som drives av Bergen Jæger og Fiskeforening. Veien dit passerer også Kismul Vannverk som leverer drikkevann til store deler av Fana, og her er det gunstig å parkere. Adkomsten på grusveier og stier finner du best nordfra. I turåret 2020 kan velge mellom tre startpunkter, S1 Kalandseid stasjon, S2 nærmere Kismul eller S3 fra Vannverket/SKytebanen. 

OMRÅDE KISMUL.

Terrenget skråner jevnt oppover og sørover fra Kalandsvatn, mellom E-39 Os-veien i øst og Svartavatn i vest. Lysehornet på 405 moh er en dominerende topp i sør, og et fint turmål, med god sti helt opp. Gang- og sykkelveien som slynger seg langs nordbredden fram til Kalandseid (vår start S1), er gamle Os-banetraseen mellom Nesttun og Os. Midt i terrenget ligger også Kismul skyte- og friluftsenter som drives av Bergen Jæger og Fiskeforening. Den markerte veien dit fra nord, passerer også Kismul Vannverk som leverer drikkevann til store deler av Fana. Her er det gunstig å parkere for vår start nr. S3. Adgangen opp i terrenget på grusveier og stier er lettest fra Kalandseid. Herfra har Kaland IL merket en rundløype opp til Vesle Lysehorn og i retur, se:  http://kalandseid.no/turstier. Vårt røde turforslag har poster som går ut fra denne rundløypen. Fra Vesle Lysehorn kan du fortsette på sti sørover helt til Lysekloster via toppen av (store) Lysehornet på 405 moh. Pass på å holde tilstrekkelig avstand til skyteområdet på Kismul skytebane, og følge oppsatte varselmarkører. 

Vegetasjon:: Terrenget er lett kupert og vegetasjonen er hovedsakelig glissen skog og felter med tydelige myrer spredt utover, og særlig i nordøst mot Kalandseid. Det er kun i øst du finner planteskog. Vegetasjonen med innslag av brake og kuperingen gjør at det kan være tung å ta seg fram utenom stiene.

Adkomst:   Du har lettest adgang fra sørbredden av Kalandsvatn, via veien opp til vannverket eller stier fra nordøst, fra selve Kalandseid og vestover fra bebyggelsen ut mot Os-vegen. Fra sør går det flere stier helt fra Lysekloster og nordover inn i Kismul. Fra parkeringsplassen på Fanaseter i vest, er det også en stiforbindelse østover til Erletjernet nær vår 2020-post nr. 36.  

Turer i området