Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Dyngeland

turer stengte 16. okt

Dyngelandsåsen har vært mye benyttet til kulturbeite og er et populært turområde etter at det ble anlagt turstier der. Dyngelandsåsen egner seg til fine kveldsturer med gode utsiktspunkter vest i havet. Turorienteringspostene på Dyngeland vil gi deg mange flotte turopplevelser!

Fra ryggen av Dyngelandsåsen kan en også skue over Midtun. Fra gammelt av strakte gården Midtun seg fra Nesttun i sørvest til grensen mot Helldal i nordøst, en avstand på 2,8 km. I nord grenser gården til Sandalen, i sør til Øvsttun, i sørøst til Ulsmåg og lengst i øst til Milleshaug og Dyngelandsgårdene. Midtun tilhørte trolig storgården Hjelmeland som etter størrelsen å dømme må ha vært en av de eldste landgårdene i Fana, trolig ryddet i folkevandringstiden. Hjelmeland ble etter hvert delt i Nedre, Øvre og Midtre/Nordre Hjelmeland.  

En vet med sikkerhet at denne delingen må ha skjedd før seinmellomalderen. Gamle tekster tyder på at Midtun var det egentlige Hjelmeland og at Øvsttun og Midtun ble skilt ut fra denne. Navnet Midtun, det midterste tunet, er som regel skrevet Mittun eller Mittuen i eldre tid, jf. «Fana bygdebok».
På 1500 tallet hadde Midtun trolig 3 brukere, rundt 1600 var det fire og i årene fra 1630-75 var det fem. 

Senere på 1800 tallet økte antall bruk jamt og rundt 1900 var det 12 gårdsbruk på Midtun. Etter siste verdenskrig er de fleste brukene helt eller delvis lagt ned, jf. «Fana bygdebok». I 1870 årene solgte brukerne de første boligparsellene. De som bosatte seg på Midtun de første årene var håndverkere som skomaker, smed og snekker. Etter at jernbanen kom i 1883 økte folketallet jevnt frem til 1930 årene.

Turer i området