Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Frotveit

turer stengte 16. okt

Frotveit garden ligg halvveis opp Bontveitdalen og strekker seg fra Samdalen i aust, Bontveit i nord, Gimmeland i sør og Riple i vest. Første skriftlege omtale av Frotveit er i Vicents Lunges jordebok fra 1535 og hadde før det vert del av jordgodset til Nonneseter kloster. Forstavelsen "Fro" peiker tilbake til Frode, mens "tveit" peiker tilbake til vikingtida og er uttrykk for rydning, et sted med godt gras. I mellomalderen låg Frotveit øde, men blei rydda på ny rundt 1550. Jordskifter i ca 1630 og 1898 gjer at den opprinnelege garden no er delt på tre bruk. I 1930-åra blei det solgt mange parseller som hyttetomter rundt Frotveitvatnet. I lia nordvest mot Livarden har NHH ei velbrukt studenthytte.

Den gamle kyrkje og byvegen fra Samnanger gjekk på sørsida av Frotveitvatnet der kor den nye skogsbilveien går. Bufe blei drevet opp Hålandslia fra Samdalen via Frotveit og Totland, ned kubakkane i Myrdal og videre til Nesttun.

Historisk sett har Frotveitgardane har hatt heller lite og skrinn dyrka mark, men har hatt desto meir utmarkressurser på heile 4000 mål. På 1500-tallet blei det laga store mengder trekull som blei seldt til Bergenhus, men skogen blei tilslutt utarma og i 1657 blei det ikkje solg ei einaste tønne. Gardane hadde utslått i Solbakkefjellet og i liene omkring. Det var også leieinntekter fra støling fra andre bygder i sommerhalvåret. I dag er det planta vel 200 mål granskog, som noe er storvokst.  "Frotveit gård" driv idag med hest og er alternativ skole for elever i barne- og ungdomskolealder som bruker gården og området rundt som læringsarena.

I dag er det skiløyper og skiskytterstadion på Frotveit driftet i Kaland IL regi. Det er også etablert en skogsvei som forbinder skiløypen på Frotveit med skiløypen på Totland. I det hele er det etablert en rekke skogsveier sør og nordvest av Frotveit dei siste åra

Turer i området