Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Sørås-Nordås

turer stengte 16. okt

Områdebeskrivelse Sørås- Nordås

Området ligger sør av Nordåsvannet og vest av motorveien som går forbi Lagunen. I sør grenser området til Rå og i vest til Steinsviken.
Sørås og Nordås var fra gammelt av en gård og navnet var Ås. Det kommer av det markerte høydedraget som gården låg på. Fra 1350-talet ble gården delt og man anser eldste buplassene å være på Nordås med gravhauger helt tilbake til vikingtiden. Garden hørte i mellomalderen til Nonneseter klosteret i Bergen. Jorda var relativt god i område og innmark var mest i bakkeskråningen mot Nordåselven. Flere bruk ble ryddet i utmarkene tidlig på 1900-tallet. Utmarken gjorde også gårdene selvberget med ved og i Nordåsvannet var det inntekter fra fiske etter ørret og laks.

I dag er det slutt med all gårdsdrift da man begynte å selge parseller i 1920-30 årene.
Aller øverst på åsen ligger Søråshøgda skole og under åsen går både bybanen og de nye tunnelene til flyplassen og mot Os.

Turer i området