Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Skjold

turer stengte 15. okt

Områdebeskrivelse Skjold

Kartet Skjold strekker seg Nesttun sentrum i nordøst til Lagunen i sørvest.  Diagonalt gjennom kartet går den nye bybanen. Området er preget av villabebyggelse fra etterkrigstiden med stadig tilvekst og fortetning med ny bolig og lavblokker. Her er også en del parklignende områder og Nesttun idrettspark som for øvrig var tidligere Nesttun travbane.  I nord ligger Ramstad gård som i de senere år er utbygd med boligblokker. I vest begrenses området av motorveien «sjølinjen».

Fra nordvest kan man skimte Nordåsvannet og Trollhaugen hvor Edvard Grieg hadde sitt hjem.
Sentralt i kartet ligger Skjold kirke og Mårdalen, samt Skjoldhøgda som er en markant topp med mange villaer.
Området og kartet er avgrenset i øst av Apeltunveien.

Øst av Lagunen ligger Apeltunvannet og derfra løper nedre del av Apeltunelven nordvest over ut i Nordåsvannet i Skjoldabukta. Apeltunvassdraget er en av de viktigste gytebekker for sjøørret i Bergen og her har det vert utført betydelig kultiveringsarbeid. 

I 2019 har vi et tilbud om fotoorientering på Skjold med 20 poster på hovedkartet i A3-format som ligger i årets konvolutt. Det er tre startsteder: Nesttun stsjon, Skjold Kirke og Lagunen. Ttre grønne turer hver  med 6 eller 7 poster kan lastes ned gratis fra nettet.

Turer i området