Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

Smøråsen

Jeg var der i dag for å ta de tre postene jeg manglet. Jeg har tidligere antydet at kartene er litt svake. Der er behov for ny synfaring. I dag så jeg at stikrysset på myren mot post 9, som kan brukes som utgangspunkt for post 19, er "usynlig" og stien nordøstover gjengrodd. Det samme gjelder stien som går fra post 18 i nord-nordøstlig retning mot militærveien.

Smøråsen

Teksten på postflagget for post 7 har falmet og er nesten ikke leselig. På post 9 er det litt vanskelig å avgjøre on den ene bokstaven er en F eller en P der kurven er visket vekk.

De første postene på Røttingen

Vi startet forsiktig i dag med å finne de fire første postene på Røttingen. Det gikk greit, bortsett fra post 22 som er litt skjult når man kommer fra sydvest på stien.

I år er alle kartene i målestokk 1:7500. Det virker som at de er forstørret fra 1:10000. Flere detaljer man ser i terrenget mangler på kartet.