Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Myrdal - Rød Tur

turen stengte 15. okt

Myrdal - Rød Tur starter på Parkeringsplassen P like inn fra Totlandsveien. Turen går først innover turveien langs Myrdalsvann, og så videre i området øst og nord for Myrdalsvannet. Du passerer to kulturminner, ruinen etter Jonsahytta ved post 46 og Eidsmyra der post 53 ligger like skogsveien som passerer langs kanten av myra.  Eidsmyra er eidet mellom Dyngeland og Myrdalen der det ble utvunnet brenseltorv i gamle dager. Postene ligger som i en omkrets rundt den kjente turvei-sløyfen inderst i Myrdalen. 

Kartet Myrdal er lokalisert nord av Birkelandsfjellet og Totlandsveien i sør, i vest av Dyngelandsvegen og Floråsen. I nord av Stordalfjellet (376 m) og Kolhusfjellet (353 m). Sentralt i kartet ligger Myrdalsvatnet (74 m) som er del av den sørøstlige gren av Nesttunvassdraget som er flomutsatt og det pågår diskusjon rundt reguleringsregimet for vassdraget. Myrdalsvatnet som er 440 dekar stort, har avløp gjennom Birkelandsvatnet og Storelva til Nordåsvatnet. Vatnet er fritt for gjedde, men rikt på ørret grunnet gode gyteforhold og sjelden, småfallen røye som trives dårlig når vannet tappes ned.

Navnet Myrdal kommer av gården, hvor det fortsatt er drift, ligger like øst av veikrysset til Bjøllebotn. Gården har tidligere trulig vert en del av storgarden Birkeland og er første gong nemnd som øydegard i 1567. Det var drift på garden igjen fra omlag 1590 og hørte siden til presteembetet i Fana kirke. Produksjon av trekol inntil utarming av skogen. Garden kom i privat eie fra 1883.Fra gammelt av var Myrdal en viktig mellomstasjon for de som ferdest til hest fra Totland og Bontveit til Nesttun og Bergen. Bontveitbøndene bygd vognhus i østre del av vannet.

Det er god turvei på sør og nordøst av Myrdalvatnet som er veldig populært turområde. Skogen består av gran i nedre del og lauvtrær, gran og spredte furuer i øvre del. I deler av Preståsen nordøst av vannet er det fin lerkeskog. Det er også mye einer i området. Nærmest Totland er det både snaumyr og beitemark i blanding med skog. Cirka 800 m inn på traktorvei langs Myrdalsvatnet (fra bom i Totlandsveien) går det en veg i jevn stigning oppover Kubakkane. Vegen går i jevn stigning  og ender i bilveg ved Nedre Totland. Det går også traktorvei mot Fjellbirkeland fra Kubakkane. Påsken 2003 var det storbrann i nordøstre del av området og opp i Flåfjellet. Til sammen brant det 10 kvadratkilometer og man ser fortsatt tydelige spor etter brannen ennå.

 

 

Området turen går i

Kulturminner i nærheten

Siste anmeldelser av turen

4 stjerner
ok

Skrevet av Frode Hauge

Ikke alltid så lett å komme til postene pga bratt terreng, mye brake og vegetasjon ellers

4 stjerner
MYRDAL

Skrevet av Anne Sofie Engan

Grei fin tur. Vi sto igjen med postene 52, 53, 58, 59 og 60. Plan om å parkere etter henvisning på kart fra den siden, MEN der var parkering forbudt og privat vei. Endte opp med å måtte parkere ved hovedvei ved demningen.

Les alle anmeldelser →