Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

187 - Kalvøen, Kalvøya husmannsplass

Som navnet sier var Kalvøya kalvehavn for -Kjørbo. Senere ble mye jord oppdyrket. Gravrøysene på Kalvøya tyder på tidlig ferdsel innover fjorden. Det har neppe vært en særskilt gård på Kalvøya. Bosetningen har vært knyttet til nærmeste gård, Kjørbo. Kalvøya er nevnt som del av Kjørbo i 1765.
Husmennene på Kalvøya drev med fiske. Kjørbo drev et utstrakt laksefiske ved utløpet av Sandviks elva og ellers annet fiske i fjorden. - Husmennene drev
også kalkbrenning for gården. Kalkovnen på Kjørbo lå på nordsiden av Bestemorskogen . - En stor del av Kalvøya er dyrket jord. Kjørbo gård dyrket både korn, poteter og høy på Kalvøya. I de senere år ble Kalvøya brukt til beite .
Den gamle husmannstua står fortsatt på Kalvøya. Familiene Østli og Kristiansen bodde før og etter siste krig på Kalvøya. Thorvald Kristiansen var født på husmannsplassen Jordbru under Horni. I dag bor sønnen Ingolf på Kalvøya. Han er skomaker. Det var også faren. Nær huset på Kalvøya ligger en god brønn. - Nord for huset lå en høylåve. Høyet ble kjørt til Kjørbo på vinterføre over isen. Låven ble revet noen år etter krigen. - I dag brukes Kalvøya til friluftsformål.

Kilde: Husmannsplasser i Bærum - Del1 - Arne Mohus

Turer i nærheten av kulturminnet

Flaggspretten (Bærum) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2021.