Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

208 - Berger gård

Navnet på oldnorsk er Bergar, flertall av berg. I 1399 ble navnet skrevet Bergum, i 1666 Berger. I daglig tale sa folk Bærjer. Berger er en av de eldste gårder i den øvre del av Vestre Bærum. Gården ble ryddet i eldre jernalder. En røys antakelig gravrøys, lå på Sør jordet av Berger, men ble fjernet under nydyrking. Av eldre ting er funnet slipestein av sandstein.
Berger ble av kongen overdratt til Gabriel Marcellis som eiendom under Bærums Verk. Den fulgte med i salget av eiendommer til Johan Krefting, og hørte til Bærums Verk til 1680-årene, da Peder Asbjørnsen ble eier. Peder Asbjørnsen delte gården Berger i 1720. Han overdro halvdelen til sønnen Johannes Pedersen. Berger hadde Husmannsplass.

Berger hadde følgende husmannsplasser: Bergerhagan, Labråtan, Åsjordet, Rykkind, Rykkindløkken og Mallinsrud.

Kilde: lokalhistoriewiki.no

Turer i nærheten av kulturminnet

Flaggspretten (Bærum) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2021.