Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

243 - Spikerbrukfallet kraftstasjon

Spikerbrukfallet kraftverk (eller Spigerbruksfallet) er et kraftverk ved det 25 meter høye Spikerbrukfallet sør for Bærums Verk. Det ble bygget i 1914 av godseier Harald Løvenskiold. Kraftverket hadde to aggregater fra Thunes mekaniske verksted på Skøyen, hver på 175 kilowatt og var det største av i alt fire som ble bygget i Lomma. Kraftverket forsynte vestre Bærum med elektrisk strøm, og Glitteruddammen som hadde vært oppdemmet som vannmagasin siden 1600-tallet ble anlagt som inntaksdam.

Navnet Spikerbrukfallet har sin bakgrunn i at det på stedet var tidligere var en vannhjulsdrevet stanghammer for utsmiing av spiker. I 1818 hadde dette arbeid til seks mann og 12 gutter, og i 1840-årene ble det her produsert 1–3 mill. spiker årlig. Anlegget var i drift til 1880-årene. I 1950 overtok Bærum kommune alle stasjonene og elektrisitetsforsyningen, og tre stasjoner lenger oppe i vassdraget ble nedlagt etter dette.

Kraftstasjonen ved Spikerbrukfallet var i drift uavbrutt til 1975, og etter restaurering og utvidelse med et nytt aggregat ble stasjonen igjen satt i drift i 1982 med ny bygning i tilknytning til den gamle, og med nytt aggregat og rørgate.

Det er nå installert en francisturbin som gir en effekt på 380 KW. Den produserer strøm til 50–100 husstander (1,1 GWh). Det brukes også som museums- og visningsanlegg for skoleklasser. Åpent for omvisning om sommeren.

Kilde: Wikipedia

Turer i nærheten av kulturminnet

Flaggspretten (Bærum) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2021.