Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

274 - Kloppa naturreservat

I desember 2019 ble Kloppa naturreservat fastsatt ved kongelig resolusjon. Kartet viser området som er vernet og du befinner deg i den avmerkede ringen.
Formålet er å bevare et skogsområde som representerer en bestemt type natur med særlig betydning for biologisk mangfold siden det inneholder kalk- og lågurtfuruskog, samt kalkrik alm-lind-hasselskog, med godt potensiale for forekomst av mange truede og sjeldne arter knyttet til slikt skogsmiljø. Området utgjør en viktig fugle- og viltbiotop.
Vernebestemmelsene er omfattende og inneholder forhold slik som:
•    Vegetasjon skal ikke skades/fjernes
•    Forbud mot å fjerne planter, sopp og lav
•    Dyrelivet og reirplasser skal ikke forstyrres
•    Forbud mot ulike fysiske inngrep som kan endre naturmiljøet
•    Forbud mot bålbrenning.

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon og dyreliv. Motorisert ferdsel er forbudt. Sykling og ridning er ikke tillatt utenom eksisterende turvei.
Det finnes noen unntak fra vernebestemmelsene slik som å kunne sanke bær og matsopp.

Turer i nærheten av kulturminnet

Flaggspretten (Bærum) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2021.