Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

123 - Glitteruddammen

Glitteruddammen og Spikerbrukfallet

I retning mot Kolsåstoppen ser dere Glitteruddammen som regnes som Bærums geografiske midtpunkt.
Allerede på 1600-tallet var den oppdemmet og brukt som vannmagasin.
Nedenfor dammen ligger Spikerbrukfallet, Hammerfallet, med 25 m høyt fall. Navnet knytter seg til stedet der det tidligere hadde vært en vannhjuldrevet stanghammer for utmeising av spiker. I 1818 arbeidet det seks mann og 12 gutter ved spikerbruket. I 1840-årene ble det produsert 1-3 mill. spiker årlig. Spikerhammeren var i drift til 1880-årene.

I 1914 ble Spikerbrukfallet kraftstasjon bygget med to turbiner for å forsyne Vestre Bærum med strøm. Glitteruddammen ble anlagt som inntaksdam.
Et nytt kommunalt kraftverk overtok i 1950. Spikerbrukfallet var ett av ni små kraftverk langs Lomma som produserte strøm helt fram til 1975, da virksomheten ble nedlagt, men gjenåpnet i 1981. I 2000 overtok Bærum kommune kraftstasjonen fra Energiverket Asker og Bærum.

Spikerbrukfallet kraftstasjon produserer i dag strøm til 50-100 husstander (1,1 mill. kWh). Det brukes også som museums- og visningsanlegg for skoleklasser. Åpent for omvisning om sommeren.

 

Turer i nærheten av kulturminnet

Flaggspretten (Bærum) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2019.