Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

126 - Dælibekken

Dælibekken renner ut fra Dælivannet, som ligger i Kolsås/Dælivann naturreservat. Bekken som tidligere var en god ørretbekk, renner i dagen fra Dælivann til bebyggelsen ved Toppås. Her ved posten går den under kloppen. En tursti går langs bekken fra kloppen opp til jordene som tilhører gårdene Dæli og Dalbo. Sørvestover fra posten går bekken dels i rør, dels i dagen. Under T-banetraséen og Brynsveien føres bekken i rør, men vest for Brynsveien og nord for Bærumsveien kommer bekken i dagen i ca 500m. Bekken ble tidligere kalt Vebekk. Ved Levrestien danner bekken en form for ”utposning”, før den de siste 800 m ned mot Sandvikselva går i lukket system. Tidligere fulgte bekken så å si Bærumsveitraséen fram til der Bærumsveien møter Skuiveien.

Kilde: Naturvernforbundet i Bærum: ”Bekkene i Bærum som ble borte”,( 2000).

2016-09-04 - Erik Unneberg: Bro over Dælibekken - Det går mange stier i området Kolsås - Dælivann. Her krysser en av blåstiene Dælibekken rett øst for Toppås. Det var fint turvær her i dag, med 20 varmegrader og sol.

Turer i nærheten av kulturminnet

Flaggspretten (Bærum) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i 2021.