Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

125 - Dælivann landskapsvernområde

Dælivann landskapsvernområde

Dælivannet er et godt fiskevann, vinterstid blir det arrangert fiskekonkurranse der. Rundt vannet finnes flere sjeldne og spesielle planter. Området rundt Dælivannet har mange kalkforekomster og er av stor botanisk interesse. Her vokser orkidéer, starr, flere sivarter og andre sjeldne vekster. Ca 40 fuglearter hekker rundt vannet.     

I norsk malerkunst er Dælivannet et kjent motiv (bl.a.”fleskummalerne”, sommeren 1886.) Fleskummalerne: Christian Skredsvig, Harriet Backer, Eilif Petersen, Kitty Kielland, Gerhard Munthe og Erik Werenskiold. Ved Dælibekkens utløp i syd ble det avduket et kulturminneskilt i 2000 og som bla omhandler stedet der Christian Skredsvig malte ”Gutten med sæljefløyten”.

Dælibekken renner ut i Sandvikselven i nærheten av Franzefoss. Tidligere var den en god gytebekk for sjøørret, men nedre del ble lagt i rør på 1960-tallet.

Kilde: Asker og Bærum-leksikon og Asker og Bærum Historielag v/Einar S. Andersen

Bilde: Oddne Rasmussen

Turer i nærheten av kulturminnet

Flaggspretten (Bærum) har ikke lagt inn noen turer i nærheten så langt i .