Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Bjørnegård-Tanum

turer er åpne

Tanumplatået ugjør et kulturlandskap mellom Ringiåsen i vest og Tanumåsen i øst. Middelalderkirken Tanum kirke ligger på platåets høyeste punkt, og danner et naturlig sentrum i området. Veiene mellom tunene stammer fra middelalderen og førte den gang til kirken. Stovivannet er et sentralt element i nordre del av området. Denne nordre delen kalles ofte Jarenplatået.

Berggrunnen består av sandstein fra silur, permiske lavaer og kalkrik kambrosilursk leirskifer. En israndavsetning tilhørende Akertrinnet går fra Ringiåsen tvers over platået og videre forbi Tanumgårdene mot kirken.

Tanum er et delområde som ligger helt vest i Bærum, på grensen til Asker. Området ligger på et platå, Tanumplatået, om lag 150 meter over havet og har meget rikt jordbruksland. Det ligger også flere gårder her: Staver, Bjerke, Aas, Ringi gård og Tanum gård. Det er funnet flere fredete graver fra jernalderen i området. Et rikt plante- og dyreliv i Tanumskogen er foreslått fredet.

Gravhaug på Tanum i Bærum
Foto: Paal Sørensen 2010

Området er mest kjent for den gamle Tanum kirke fra middelalderen. Ved Bjerketun lå Tanum asylmottak som ble midlertidig etablert i 1987. Mottaket ble avviklet i 2011. Tanum barneskole ligger ved den sydligste utkant av Tanumplatået og har fantastisk utsikt sydover mot Oslofjorden. Tanum har bussforbindelse med Oslo og Sandvika.

Turer i området