Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Førde IL Orientering

sesongen er avsluttet

Turorientering under korona-restriksjonar

Turorientering er ein aktivitet du kan gjennomføre åleine, eller i lag med andre i familien. Det er inga tidtaking og du vel sjølv når du vil ta turen, og kva for tur du vil gjennomføre. Turorientering er derfor ein aktivitet som passar godt når restriksjonar hindrar annan aktivitet. Hugs likevel dei generelle råda for å avgrense korona-smitte:

  • Ikkje gå mange i lag
  • Hald avstand dersom du møter andre på turen
  • Følg tilrådde hygienereglar: Vask hendene, host i albogen, unngå berøring av postane

Opplegg for turorienteringa i 2020

Grøne turar, dvs. den lettaste typen der postane er plasserte langs sti og veg slik at turane også kan gjennomførast av rullestolbrukarar. I år tilbyr vi 4 grøne turar på følgjande kart/område: Hafstadparken, Førde Sentrum Nord (nærområdet tilFørdehuset), Vieåsen og Farsundfeltet/Sunde skule. Alle desse turane er gratis.

Tre av dei grøne turane er klare fra 15/4, mens turane i skogsterreng blir, grunna snø i høgda, klar tidlig i mai.

Turar i skogsterreng

Vanskegraden og utfordringane for desse turane aukar gradvis frå «Blå tur», via «Raud tur» til «Svart tur», som er den mest krevjande både i lengde og vanskegrad for å finne postane. Blir tida for kort eller turen for lang, så kan du dele opp turen i fleire mindre delar og ta dei over fleire dagar. Postar for turar i skogsterreng vil du i 2020 finne på følgjande kart/område:

Ulvedalane (Blå tur), Kråkenesmarka (raud tur), Kinna nordre del (raud tur), Kinna (svart tur).

Postane vil vere tilgjengelege til 10.oktober.

Kjøp og nedlasting av kart

Kart kan du kjøpe og laste ned frå nettet ved å registrere deg på www.turorientering.no. Ved nedlasting frå nettet får du ei PDF-fil, og frå denne kan du skrive ut eit kart med innteikna postar, pluss eit ark (klippekort) med postomtale. Prisen er 50 kroner per enkelttur.

Dersom du ikkje har høve til å laste ned og skrive ut karta, så kan du kjøpe Tur-o pakke med alle turane på Intersport (Erdal Sport)  Pris kr. 200,- . NB! Salg av Tur-o pakke på Intersport (Erdal Sport) vil først vere klar når alle postane for turar i skogsterreng er på plass. Dette vil avhenge av været framover, men vi håpar at alt er klart i miv\dten av mai.

Registrering av postar

Kontrollkodar på postane registrerer du enklast på nett ved å logge deg inn på www.turorientering.no/forde. Du vil ikkje finne kvitteringsutstyr på postane. Registrer postkoden ved å ta bilde av posten med mobil eller fotoapparat, og før over via nettsida, elelr på kontrollkortet seinare. Ta med blyant for å notere kontrollkodar dersom du ikkje tar bilde av posten.

Levering av kontrollkort

Ved registrering på nett treng du ikkje å sende inn kontrollkort. Alternativt sender du kontrollkortet innan 20. oktober til: Jostein Fredly, Oliverlægda 14, 6810 Førde.

Sesongavslutning. Etter sesongen inviterer vi til sesongavslutning og premiering.