Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Førde IL Orientering

sesongen er avsluttet

Turorienteringa i Førde 2021

Turorientering er ein aktivitet utan tidtaking og utan faste turdagar. Du kan springe aleine eller gå saman med heile familien. Vi legg turorienteringa opp med enkeltpostar som kan tas i forskjellig rekkefølge. Det er fleire kart der postane har ulik vanskegrad.

Grøn tur er den lettaste typen der postane er plassert langs sti og veg i lett, parklignande terreng. Vanskegraden og utfordringane aukar gradvis via blå tur, raud tur opp til svart tur. Og blir tida for kort eller turen for lang, så kan du dele turen opp i mindre delar og ta postane over fleire dagar.

Kart/terreng og turar i 2021:

Eit kart som viser kvar turane er lokalisert finn du på denne lenka: Tur-O-løyper 2021

Og ei oversikt som viser type turar, lengde og stigning finn du på denne lenka: Turoversikt

Turanes lengde og samla stigning vil sjølvsagt avhenge av kva for rekkefølge ein tek postane i.

Postane vil henge ute til 10. oktober. Feil på eller bortkomne postar bes meldt til Kurt tlf.95795169 eller Jostein tlf. 91395922

Kjøp av kart:

Alle kart kan lastast ned frå nettet ved å registrere seg på www.turorientering.no

Ved nedlasting frå nettet får du ei PDF-fil og frå denne kan du skrive ut eit kart med innteikna postar og med kontrollkort på baksida.

Grøne turar kan lastast ned gratis.  Dei andre karta kostar kr. 50,- pr. stk.

Har de ikkje mulighet for å skrive ut kart sjølv, kan de kjøpe tur-o pakke på IntersportFørde(Erdal Sport)Pris for heile pakken er kr. 200,-

Registrering av postar:

Kontrollkodane på postane kan du registrere på turorientering.no  Du kan ta bilde av postane eller skrive ned koden.  Alternativt kan du sende utfylt kontrollkort til Jostein Fredly, Oliverlægda 14, 6810 Førde  innan 20. oktober.

Sesongavslutning:

Etter sesongen inviterer vi til sesongavslutning og premiering. Vi må ta atterhald om smittesituasjonen.                                                                                                                                                    

Nærløp kvar onsdag:

Førde IL orientering arrangerer i vår og haustsemester nærløp kvar onsdag kl. 1800. Her kan du velge alt frå enkel  nybegynnarløype til krevjande orientering for dei erfarne. Liste over nærløpa ligg vedlagt i tur-o posen, eller du finn ho på http://orientering.fordeidrettslag.no

Løpa blir også annonsert i Firda kvar tirsdag(dagen før løpet).

Turorientering på ski:

Orienteringsgruppa vurderer å tilby turorientering også vinterstid, med ski på beina.  Vi ser for oss ca. 10 postar på Langeland/Bringeland i tilknytning til lysløypene og løypene ti Fauskestølen og Gjøset.

Og i tillegg, 5-6 postar i anna terreng;  f.eks.. Masdalsgjerdet/Digernesvatnet.

Men før vi evt. startar eit slikt tilbod, ber vi om di tilbakemelding; er det interesse for dette og har du gode råd.  Tilbakemeldinga kan gis på heimesida til Orienteringsgruppa eller som melding til Kurt

(kugroen@online.no) eller Jostein (jostein.fredly@enivest.net)