Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

Ekstra barneposter

Foreløpig er det bare post 121-125 som er lagt ut av ekstra barneposter (Øverland-Sætern). Du finner fil for nedlasting her: http://turorientering.no/fossum/turer/2015/

Det legges ut flere barneposter utover sesongen. Vil bli annonsert her, på nettsidene og på facebook.com/turofossum

Post 57

Post 57 står litt for langt øst så vidt jeg kan se. Den står øst for den lille myra som er oppe i høyre hjørne av den firkanten som viser hvor posten ligger.

Ekstra barneposter

Hei. Mitt navn er Birger Christensen. Jeg får ikke opp den siden hvor dere blant annet skrev om nye barneposter. Nå lurer jeg på om dere har lagt ut noen slike, eventuelt hvordan jeg kan få skrevet ut kartene.
Mvh Birger Christensen

Post 4

Dette var bare “falsk alarm”, posten var der den skulle være.

Noen har meldt at de ikke finner post 4 (ved Østernvann). Vi sjekker posten så snart vi har mulighet.

Skogsdrift

Vi har alltid en utfordring med å vite hvor det nettopp er hugget/skal hugges, ellers prøver vi å unngå å legge postene i de verste hogstfeltene.

Skogeierne i Bærumsmarka har en del reguleringer å forholde seg til, blant annet Markaloven (se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-05-35). Friluftsliv og naturopplevelse er nok dessverre ikke det som oftest står øverst på det som de må ta hensyn til.

Øystein, tur-o Fossum IF